Wie heeft de leiding over het Westen?

Inleiding

Met dit artikel wil ik dieper ingaan op de machtsstructuur van de huidige westerse hegemonie. Mijn doel is om een uitgebreid begrip te ontwikkelen van hoe de Westerse machtshiërarchie is samengesteld, wat hun doelen zijn en waar ze vandaan komen.

Omdat ik veel verschillende onderwerpen moet behandelen, zal ik proberen alles zo eenvoudig mogelijk te houden om het in een redelijk formaat voor dit artikel te krijgen.

Ik wil vermelden dat ik me ga richten op de ontwikkelingen van de laatste ~250 jaar. Natuurlijk kunnen we aannemen dat de ontwikkelingen rond het ontstaan van het huidige rijk zelfs nog enkele eeuwen verder teruggaan.

Bronnen

Dit artikel is het vijfde uit een serie van zes. Als je de vorige afleveringen nog niet hebt gelezen, raad ik je aan de eerste vier artikelen te lezen voordat je verder gaat:
 1. Het grote plaatje
 2. Eindspel Duitsland
 3. Nationale belangen, religies en de media
 4. Strategische overwegingen over ontwikkelingen in Azië

Geschiedenis

Basis
Ik wil beginnen met een paar belangrijke historische gebeurtenissen. Ik zal ze oppervlakkig behandelen en ik zal er ook wat commentaar aan toevoegen.

Na een korte reis door de geschiedenis springen we direct in op de vraag wat de “Nieuwe Wereld Orde (NWO)” is en welke historische gebeurtenissen de ontwikkeling ervan hebben bepaald.

Oorlog

Duizenden jaren lang hebben grootmachten tegen elkaar gestreden om twee belangrijke doelen:
 1. Bronnen Als je een grote macht wilt blijven of je invloed wilt uitbreiden, moet je toegang hebben tot alle grondstoffen die nodig zijn om je land in stand te houden en om andere kleine en middelgrote landen afhankelijk van je te maken. De grondstoffen hoeven zich niet in je eigen land te bevinden, maar je moet er wel controle over hebben.

  Als je je invloedssfeer wilt uitbreiden of de controle wilt krijgen over extra grondstoffen, dan heb je een sterk leger nodig. Je hebt alleen een sterk en functioneel leger als je toegang hebt tot en controle hebt over alle middelen die nodig zijn om de troepenmacht in stand te houden.

 2. Markten Als een grote mogendheid andere niet-grote mogendheden niet militair onder controle heeft, dan zal het doel zijn om deze andere, mindere naties economisch te veroveren: Gebruik ze als markten om je eigen industriële productie en de productie van allerlei consumptiegoederen uit te breiden.

  Wat weer betekent dat je er als grootmacht voor moet zorgen dat alle andere naties minder ontwikkeld blijven dan jij. Je wilt niet dat anderen zelfvoorzienend of industrieel onafhankelijk worden van jezelf.

De meeste geopolitieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen, misschien zelfs millennia, kunnen worden verklaard door de strijd om grondstoffen en markten. Laten we het ronduit zeggen: Er zijn altijd maar een paar grootmachten die over de hele wereld strijden om de controle over de markten en grondstoffen van alle andere landen wereldwijd. Tegenwoordig, in ieder geval sinds 2022, zou ik zeggen dat we het over de volgende landen hebben:

 • VS
 • Rusland
 • China
 • India (komt eraan)

Alle andere landen wereldwijd zijn stukken op het schaakbord van de bovengenoemde grootmachten.

Als we dit in overweging nemen, zouden de volgende vragen moeten rijzen:

 • Wat is een land? Wie bestuurt het?
 • Wie controleert de grondstoffen van een land?
 • Als een land een ander land of zijn hulpbronnen/markten controleert, wie controleert deze hulpbronnen en markten dan eigenlijk?

Laten we nu eens een bepaalde keten van gebeurtenissen doorlopen die begint in de 18e eeuw.

Rothschild: Mayer Amschel Rothschild. Duitse Jood, geboren 1744 in Frankfurt, Duitsland. Ik wil mijn uitleg met hem beginnen. Zoals je misschien weet, ben ik absoluut geen fan van samenzweringstheorieën. Ook al verschilt mijn definitie van een complottheorie enorm van die van de mainstream media, toch zorg ik ervoor dat ik niet met zulke theorieën werk. De Rothschilds zijn een grote sprankelende wortel voor iedereen die op zoek is naar een samenzwering. Ik ga niet die kant op. Ik ga een bepaalde methodologie van transnationale macht van individuen en organisaties uitleggen.

De volgende korte uitleg is gevestigde geschiedenis en je kunt erover lezen op Wikipedia. Bovendien moet ik benadrukken dat ik het voorbeeld van Rothschild niet heb gekozen omdat hij een Jood is. Het maakt absoluut niet uit welke religie of etniciteit hij heeft. Zijn verhaal is gewoon relevant om verschillende mechanismen uit te leggen die nodig zullen zijn om verdere uitleg te begrijpen. Er zijn talloze voorbeelden van christelijke vertegenwoordigers van de financiële sector.

Amschel Rothschild werd geboren in het getto van Frankfurt, in een zogenaamde “Judengasse”. De Joden hadden niet veel rechten in 1744, toen hij werd geboren. Een generatie later werden de Rothschilds adellijk, slaagden ze erin om de status van de Joden in Frankfurt op hetzelfde niveau te brengen als die van alle andere burgers en bezaten ze een netwerk van banken in alle belangrijke Europese landen. De grote en interessante vraag is natuurlijk, hoe was dat mogelijk?

Ik ga hier niet in op zijn biografie. Als je geïnteresseerd bent in de details, zoek dan gerust op internet. Ik zal alleen een paar belangrijke, welbekende feiten noemen. Amschel richtte een bank op die geld uitleende aan verschillende mensen, waaronder royals en lokale bedrijven. Het duurde even, maar hij legde zijn contacten in heel Europa en leende geld uit aan allerlei partijen in heel Europa.

Vooral aan degenen die oorlogen tegen elkaar voerden. Napoleon was een van zijn klanten. De Britten ook. Je moet weten dat de Britten en de Fransen in die tijd oorlog tegen elkaar voerden. Amschel had tien kinderen en hij belastte een aantal van hen met het opzetten van lokale filialen van de Rothschild bank in elk groot Europees land. Ik ben van mening dat het eerste echte internationale banksysteem hierdoor tot stand kwam.

De Rothschilds profiteerden enorm van de Napoleontische oorlogen. Tegen Engeland, tegen Rusland, in de “Bevrijdingsoorlogen” tegen Napoleon. De Rothschilds financierden in wezen alle partijen. Een verlenging van de oorlog was in het belang van de Rothschilds. We kunnen in wezen zeggen dat Napoleon hun man was. Als je de huidige conflicten doorneemt, vooral in Oekraïne, kun je veel parallellen vinden.

Als gevolg van de Napoleontische oorlogen verspreidde de Rothschild familie zich over heel Europa en vestigde zich als de meest invloedrijke “organisatie” wereldwijd. Tenminste in de 19e eeuw.

Ik zal het Rothschild-verhaal hier afronden en doorgaan naar het volgende onderwerp.

De Verenigde Staten van Amerika hadden veel potentieel aan het eind van de 19e eeuw. Rijk aan grondstoffen. Uitgestrekt grondgebied. Een enorme bevolking. Bijna niet aan te vallen vanwege de geografie. De perfecte plek om een nieuwe grootmacht te vestigen en te gebruiken als basis voor verdere wereldwijde expansie. De industrialisatie in Amerika gaf geboorte aan een andere machtige familiedynastie. De Rockefellers. Maar daarover later meer.

De Eerste Wereldoorlog was een andere gebeurtenis waarbij de financiering van een oorlog verschillende landen in enorme schulden bracht bij particuliere en staatsfinanciële instellingen. Door enorme hoeveelheden niet-bestaand geld (schuld) uit te geven, werden enorme hoeveelheden grondstoffen verwerkt in militaire hardware en munitie en vernietigd op het slagveld. De Verenigde Staten slaagden erin om hun militaire industriële productie op grote schaal uit te breiden. De verkoop en het gebruik van deze militaire goederen in Europa veroorzaakte enorme geldstromen naar de Verenigde Staten; naar particuliere en staatsinstellingen.

Groot-Brittannië ging achteruit en Amerika steeg. Het produceren van militaire goederen in de Verenigde Staten en het consumeren/gebruiken/verkopen ervan in Europa was zinvol. Terwijl de Europeanen elkaar uitmoordden en hun industriële bases vernietigden, konden de Amerikanen ongestoord produceren en de goederen naar Europa verschepen.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog in Europa betekende het einde van de grootschalige industriële productie van militaire goederen. En daarmee ook de grootschalige geldleningen aan de oorlogspartijen door verschillende banken. Omdat Europa opnieuw moest worden opgebouwd, waren de industriëlen ook druk bezig geweest, maar de hoeveelheid geld was niet op hetzelfde niveau als tijdens de oorlog. Hier leren we iets belangrijks: Financiële instellingen zijn in staat om landen (regeringen) afhankelijk van hen te maken. Ik zal daar later dieper op ingaan.

Ik zou zeggen dat de tijd tussen de eerste en de tweede wereldoorlog de geboortetijd was voor het Amerikaanse militair-industriële complex, het zogenaamde MIC. Het schema is niet moeilijk te begrijpen. Wanneer er een oorlog “uitbreekt”, financier je alle partijen die ten strijde trekken en zorg je ervoor dat regeringen enorme hoeveelheden geld uitgeven aan het MIC. Het gaat als volgt:

 1. Alle regeringen die ten strijde trekken zullen enorme leningen aangaan om de komende oorlog te kunnen financieren.
 2. De financiële instellingen, ofwel particuliere instellingen of de corresponderende “centrale bank” van elk land, geven deze leningen aan de regeringen.
 3. De uitlenende bank krijgt het geld terug plus de rentekosten. Van alle betrokken partijen. De winnaar en de verliezer.
 4. Het MIC krijgt al het geleende geld van de overheid. Het doel is niet om Amerika te beschermen. Er is niets om Amerika tegen te beschermen. Wie zou Amerika eigenlijk moeten aanvallen? Daarom is het plan om oorlogsmateriaal te produceren dat misschien wel goed is, maar veel duurder dan het zou moeten/kunnen zijn. Het verschil tussen de productiekosten en de verkoopprijs wordt herverdeeld. Een groot deel gaat terug naar beide politieke partijen in de VS als donaties. Dat zorgt ervoor dat er geen oorlog wordt gemist. Een ander groot deel gaat in de handen van de families (dynastieën) die het Amerikaanse MIC bezitten.
 5. De leningen worden betaald met belastinggeld. De belastingbetalers betalen dus voor de oorlog, voor de rentelasten van de banken en voor de winsten van het MIC.

De financiële dynastieën krijgen hun deel en de industriële dynastieën ook. Door het Amerikaanse politieke systeem kan men zeggen dat de Amerikaanse democratie wel degelijk werkt, voor de financiële en MIC dynastieën. In elk ander land zou het juridisch correct zijn om het systeem omkoping te noemen. Dit leidt tot een aantal vragen over de Amerikaanse democratie. In de verdere uitleg zal ik dit systeem eenvoudigheidshalve simpelweg “De Oligarchie” of “De Westerse Oligarchie” noemen. Merk op dat het niet alleen een Amerikaanse Oligarchie is, maar ook een Westerse, aangezien minstens één grote dynastie uit Europa komt.

In feite liep dit nieuw opgezette schema droog na de Eerste Wereldoorlog. Tegelijkertijd kunnen we zeggen dat Europa een kruitvat werd nadat Duitsland was vernederd, maar niet vernietigd of veroverd. Een kruitvat met het potentieel voor een veel grotere explosie dan die van de Eerste Wereldoorlog. Vanuit mijn eigen geschiedenisstudie zou ik het scenario willen voorstellen dat de opkomst van de NSDAP-partij (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij) en haar daaropvolgende machtsovername werd gefinancierd en mogelijk gemaakt door de Westerse Oligarchie. Met als doel het ontsteken van het bovengenoemde Europese kruitvat. Zoals we allemaal weten, is dat gelukt.

Ik wil hier benadrukken dat ik persoonlijk aanneem, maar ik kan het mis hebben, dat zelfs de Oligarchie zich niet kon voorstellen wat de “Duitse/Oostenrijkse Leider” uiteindelijk met de mensheid zou doen. Ik heb het over de Holocaust.

Wat zouden de doelen van De Oligarchie kunnen zijn geweest door het kruitvat “Europa” te ontsteken?

 • Zoveel mogelijk infrastructuur en industrie in Europa vernietigen. Zo het grootste deel van de industriële productie verschuiven naar de behoeften in Europa en tegelijkertijd de wederopbouw van Europa financieren en daarmee een fortuin verdienen. Uiteindelijk alle voormalige koloniën van de Europese landen verenigen onder het leiderschap van één natie. De nieuwe gastnatie voor “Het Rijk” en de Oligarchie. Weet je nog, de onbereikbare landmassa voor vijanden? De Verenigde Staten.
 • Tenminste sinds de 18e eeuw was de natte droom van De Oligarchie om beslag te leggen op de grondstoffen van Rusland. Daarmee zou de rest van de wereld voor altijd afhankelijk zijn van “Het Rijk”. Ik neem aan dat de oorspronkelijke gedachte en het doel van het financieren en mogelijk maken van de NSDAP-partij was om Rusland te verslaan en te veroveren, in ieder geval grote westelijke delen van Rusland (Sovjet-Unie). Duitsland zou zwaar verzwakt zijn en daardoor een gemakkelijk doelwit voor een daaropvolgende Angelsaksische interventie en het oogsten van wat was gezaaid. (De vijf ogen van vandaag).

Het liep anders en de Sovjet-Unie zegevierde. Vandaar de overhaaste landingen in Europa (Italië en Frankrijk) om te voorkomen dat de Sovjet-Unie alle stukken van de taart in handen zou krijgen, die klaarstond om geoogst te worden door De Oligarchie. De Sovjet-Unie drong ook hard en snel door de Slavische landen, om te voorkomen dat ze in het “Westerse Rijk” zouden vallen. Ook nam de Sovjet-Unie een kwart van Duitsland in, zoals uiteindelijk overeengekomen in Jalta. Dit plan kostte de Sovjet-Unie miljoenen soldaten meer dan nodig zou zijn geweest als er geen wedloop met de Oligarchie was geweest om delen van de Europese taart in te nemen. NOOIT VERGETEN! Alles draait om markten en hulpbronnen tussen de grootmachten.

De resultaten van de Tweede Wereldoorlog zijn bekend. Ik wil hier benadrukken dat Europa altijd al een kruitvat was. Op een gegeven moment zou het zijn geëxplodeerd zonder interventie van buitenaf. Maar waarschijnlijk met een totaal andere reikwijdte en schaal.

Welnu, De Oligarchie bereikte geen volledige wereldheerschappij, wat wel het doel was, samen met de eliminatie van de Sovjet-Unie. Maar De Oligarchie slaagde er wel in zichzelf tientallen jaren in stand te houden. Hoe?

 • Het westelijk gecontroleerde deel van Europa was vernietigd. Net als grote delen van Azië en Noord-Afrika. Het was een enorme kans voor de Oligarchie om de komende decennia ongelooflijke hoeveelheden geld te verdienen door wederopbouw, herindustrialisatie en verzadiging van de mensen met alles wat ze nodig hadden en zelfs wat ze niet nodig hadden.Hoewel de Sovjet-Unie ook grote delen van de wereld in handen had, bevond het zich in een zwakkere positie omdat het tientallen miljoenen mensen verloor en ook grote delen van zijn industrie, die door de Duitsers op oorlogspad was gebracht of was vernietigd.
 • Door na de Tweede Wereldoorlog meteen de nieuwe vijand en dreiging te benoemen, verzekerde het MIC zich ook van enorme uitgaven “voor altijd”. Weet u nog? Overal ter wereld conflicten uitlokken tegen het “communisme”, wapens kopen die onder normale omstandigheden een orde van grootte goedkoper zouden zijn, het overschot verdelen als donaties aan de politieke machine en aan de dynastieën.Sindsdien heeft het Amerikaanse volk de Amerikaanse Droom nagestreefd. En het was heel lang haalbaar. Sinds 1918 gebruikte het MIC het nastreven van de Amerikaanse Droom door het Amerikaanse volk om de economie te stimuleren en zo nog meer geld en macht te genereren via het financiële stelsel.

  Het is vanaf dat moment tot op de dag van vandaag niet veranderd. De middelen om de regering en het volk te controleren hebben zich gewoon aangepast aan de technologische ontwikkeling. Bovendien was de Amerikaanse Droom toen iets echts, tastbaars en haalbaars. Tegenwoordig is het Amerikaanse volk simpelweg gedegradeerd tot robots om het MIC te smeren.

Nou, mensen zoals J. Edgar Hoover waren druk bezig met het creëren van een agentschap dat zich voornamelijk zou bezighouden met het controleren van “Democratie” om “de juiste beslissingen” te nemen. Eerst heette het “Bureau of Investigation” (BOI), maar later evolueerde het tot de FBI. Door het op te richten in de jaren tussen de twee wereldoorlogen, was De Oligarchie in staat om alle vuile was van de politici te verzamelen, zowel in de regering als in de oppositie, zowel Democraten als Republikeinen. Met dit compromitterende materiaal was het mogelijk om politici te “beïnvloeden” in hun beslissingen, als de steekpenningen (donaties) niet overtuigend genoeg waren.

Dit schema is in wezen nog steeds actief. Het enige verschil is dat de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de nieuw opgerichte FBI, de CIA en verschillende andere agentschappen. Hoovers nalatenschap. Met de nieuwe technologieën is het veel gemakkelijker om de regering en het volk te controleren. In feite is het controleren van de democratie, die in wezen ineffectief is door deze opzet.

Last but not least wil ik twee Amerikaanse presidenten noemen die hebben geprobeerd het probleem rechtstreeks aan te pakken:

 • President Dwight D. Eisenhower waarschuwde in zijn afscheidsrede in 1961 voor het Militair Industrieel Complex. Het MIC.
 • President John F. Kennedy en zelfs president Harry Truman (oprichter van de CIA) wilden de CIA veranderen. Kennedy wilde het volledig vernietigen en vond zichzelf enkele maanden later dood. Truman was het zat om te zien wat de “Operations” tak van de CIA deed in vredestijd. Het was niet wat hij voor ogen had toen hij het oprichtte. In feite is het noodzakelijk om zo’n inlichtingendienst te hebben, maar niet met een losgeslagen (door de oligarchie gecontroleerde) operationele tak.

Hier stop ik mijn reis door de geschiedenis. Het was mijn doel om je verschillende historische gebeurtenissen te laten zien die hebben geleid tot de geboorte en vestiging van de dynastieën die tegenwoordig over het Westen heersen. De dynastieën die in wezen alle landen van het zogenaamde “Westen” als gijzelaars houden. Parasieten in hun lichamen, die hen beheersen. Dit zijn maar heel weinig dynastieën. Voor zover ik het kan beoordelen hebben we het over hooguit vijf. Natuurlijk zal ik ze hier niet bij naam noemen, maar met alle informatie die ik zal geven, kun je er zelf wel achter komen.

Nieuwe Wereldorde

Nieuwe Wereldorde. Jarenlang was het een synoniem voor globalisering en voor een soort wereldregering. Maar wat is het eigenlijk?

Henry Kissinger, een van de meest ervaren en invloedrijke diplomaten en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS noemde het meer dan twintig jaar geleden een immense kans. Maar wat is het?

Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft zich over de hele wereld iets verspreid dat “globalisering” wordt genoemd. Het is het onderling verbinden van de meeste economieën ter wereld. Kortom, men probeert goederen te produceren op plaatsen waar dat het goedkoopst is. De hele wereld dient dus als een gemeenschappelijke markt waar iedereen met elkaar concurreert om de goedkoopste prijzen voor goederen te bieden, zodat andere internationale klanten ervoor zullen kiezen om in jouw land te kopen.

Dit zou autonoom worden geregeld door markteconomische mechanismen en onder toezicht staan van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In theorie klinkt het goed, maar in werkelijkheid heeft het veel meer nadelen dan voordelen voor de meeste landen wereldwijd.

Maar het is een feit dat het Westen hard heeft aangedrongen op volledige globalisering omdat het Westen daar het meest bij gebaat zou zijn. En het Westen was er bijna in geslaagd. Zonder het feit dat China en Rusland na 2014 in opstand kwamen en besloten om de “Op Regels Gebaseerde Internationale Orde” niet langer te volgen, zouden we nu waarschijnlijk in een volledig geglobaliseerde wereld zitten. Maar China besloot zijn eigen visie op een NWO en globalisering te vestigen, en Rusland ook. Dat leidde tot grote verstoringen, na 2018, in de wereldwijde toeleveringsketens en na de “Corona Jaren” tot de dood van de globalisering.

Denk hier eens over na. Als het Westen was geslaagd in haar plan om Rusland op te delen en toegang te krijgen tot alle grondstoffen van Rusland, dan zou China onmiddellijk zijn ingestort. Er zijn vier pogingen geweest om dit te bereiken:

 1. Napoleon.
 2. Hitler.
 3. Jeltsin, die de westerse poging om Rusland in de jaren 90 uit elkaar te halen mogelijk maakte. Het Westen probeerde dat door islamitische terroristen in de Kaukasus-regio’s van Rusland te plaatsen, te trainen en te bevoorraden. Dit lopende proces werd gestopt en teruggedraaid toen Vladimir Poetin president werd.
 4. Voortdurende pogingen om Russische bondgenoten in de buurt van Rusland omver te werpen en ze bij de NAVO te betrekken. Dit hield in dat de Russische bevolking in deze voormalige Sovjetlanden werd geterroriseerd om a) Rusland ertoe aan te zetten hen aan te vallen en b) protest en conflicten in Rusland te veroorzaken vanwege het vermeende zwakke Russische leiderschap. Dit zou leiden tot grootschalige protesten die, zodra succes in zicht was, zouden worden overgenomen door vooraf door het Westen getrainde marionettenleiders. En dan weer hetzelfde doen als met Jeltsin. Overal in Rusland bloedige burgeroorlogen uitvechten en zo Rusland uit elkaar laten vallen.

Dat is in wezen al minstens 250 jaar het Westerse doel. In feite veel langer, maar mijn uitleg begon 250 jaar geleden. Als Rusland en China zouden instorten of uiteenvallen, zou het Westen de enige heerser over de hele wereld worden, omdat het bijna alle grondstoffen en markten zou controleren en ook de onbetwiste militaire macht zou zijn. Dit zou de Nieuwe Wereldorde inluiden, of de “Op Regels Gebaseerde Internationale Orde”. Nu zou je kunnen veronderstellen dat de Verenigde Staten deze nieuwe wereldorde zouden leiden. Dat is helemaal verkeerd. Vergeet dat nooit, vooral niet als je een Amerikaan bent: hun enige rol in dit plan is het leveren van de militaire macht om de creatie van de NWO te bewerkstelligen, en daarna op te treden als een soort politiemacht, wanneer individuele landen (Libië? Joegoslavië? Syrië? etc.) besluiten om de “Op Regels Gebaseerde Internationale Orde” (RBIO) niet te volgen.

De dynastieën die het financiële systeem en het MIC controleren, die beide hiërarchisch boven de nationale regeringen staan, zouden van tevoren gevestigde organisaties gebruiken om zichzelf de onbetwiste heersers van een soort wereldregering te maken. Dat zou de VN zijn geweest als Rusland en China waren gevallen.

Vergis je niet, de poging is nog steeds gaande. Het Westen blijft hard pushen, met de vernietiging van enorme aantallen Oekraïense levens, om Rusland te destabiliseren en een revolutie uit te lokken. Ook al zie ik geen kans van slagen, de poging is nog niet voorbij.

Maar de vraag is hoe de internationale (Westerse) inspanningen om de NWO te creëren, om het te besturen na de oprichting, en om de structuur ervan te organiseren zijn uitgevoerd? Vele decennia geleden, zoals ik hierboven heb geschetst, tussen de eerste en tweede wereldoorlog, besloot De Oligarchie een plan uit te voeren om de NWO te creëren. Sommigen zeggen dat dit idee 250 jaar oud is en begon met de financiering van Napoleon, die in dit geval een nuttige idioot zou zijn geweest. Ik kan dat bevestigen noch ontkennen.

In de volgende hoofdstukken ga ik kort verschillende organisaties beschrijven die zijn opgericht door De Oligarchie om de wereld voor te bereiden op de NWO, en om deze te besturen na de vorming ervan.

De Raad van Buitenlandse Betrekkingen

Ik zou zeggen dat de oprichting van The Council of Foreign Relations de geboorte zou kunnen zijn van de poging van de Westerse Oligarchen om een organisatie op te richten die boven de regering zou staan om de creatie van de zogenaamde NWO te bevorderen. Doe je eigen onderzoek naar de oprichting van deze organisatie, wie de oprichters en beroemde directeuren waren en wat de doelen zijn. Genoeg gezegd.

Toch is de organisatie minder internationaal (westers) maar meer Amerikaans georiënteerd. Daarom gebruikt de Amerikaanse Oligarchie, in tegenstelling tot de Westerse Oligarchie, deze organisatie om strategische doelen en strategieën voor de lange termijn te ontwikkelen en te promoten voor de ontwikkeling van de NWO. Wat, trouwens, de regering niet kan doen, vanwege voortdurend veranderende belangen in de politiek, wat strategisch denken en plannen op lange termijn niet toelaat. Het werd opgericht in 1921, na de Eerste Wereldoorlog. Zie mijn uitleg hierboven.

Je kunt deze organisatie beschouwen als een van de steunpilaren voor de organisatie en uitvoering van het MIC en NWO schema.

Bilderberg Groep

De volgende organisatie is de “Bilderberg Groep”. Ook hier zal ik niet in detail treden. Toch ga ik een paar belangrijke aspecten noemen. Als de “Council on Foreign Relations” eerder een Amerikaans gerichte organisatie is, dan is de Bilderberg Groep een trans-Atlantische organisatie. Officieel werd het opgericht door Prins Bernhard van Nederland in 1954 in Oosterbeek, Nederland. De naam is afgeleid van de plaats van de eerste conferentie, het Bilderberg Hotel.

Hoewel hij nergens als stichtend lid wordt genoemd, was David Rockefeller een van de actiefste deelnemers aan de Bilderbergbijeenkomsten. Hij is ook de drijvende kracht geweest achter tal van initiatieven die later zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld de oprichting van de “Trilaterale Commissie”, die ik later ook zal bespreken. Henry Kissinger, die ook een van de drijvende krachten achter de NWO-agenda was, was ook een zeer actief lid van deze groep geweest.

Officieel werd het opgericht na de Tweede Wereldoorlog, om het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Jaarlijks worden zeer belangrijke en invloedrijke personen uit de politiek, het leger, de industrie, de financiële wereld en de academische wereld uitgenodigd. De agenda is altijd geheim, tenminste van tevoren. En de “Chatham House Rule” is van toepassing, wat betekent dat geen enkele spreker persoonlijk geciteerd of herkend mag worden, of door de organisatie waarmee hij verbonden is. Dit zou ervoor moeten zorgen dat alle deelnemers zich kunnen uitspreken zonder bang te hoeven zijn om publiekelijk beschadigd te worden.

Ik zou veronderstellingen kunnen maken over wat er wordt besproken en hoe. Maar dat zal ik zeker niet doen, want er is geen bewijs. Wat ik wel kan doen is een aantal observaties maken:

 • Het is belangrijk om de lijst met deelnemers van de drie NWO-organisaties op topniveau door te nemen. Bilderberg, Council of Foreign Relations en de Trilaterale groep. Dit kan gedaan worden voor elk jaar van hun bestaan en men kan proberen uit te vinden welke individuen regelmatig hebben deelgenomen aan al deze drie organisaties. Ik zal hier verder geen commentaar op geven.
 • Vervolgens is het zeer interessant om de deelnemerslijst van de Bilderbergbijeenkomsten te bekijken en vervolgens te kijken naar zeer belangrijke politieke of geopolitieke gebeurtenissen met betrekking tot Europa binnen de daaropvolgende één tot vier jaar na de betreffende Bilderbergbijeenkomst. Ook hier zal ik verder geen commentaar op geven.

De Trilaterale Commissie

Zoals eerder vermeld is de Trilaterale Commissie ontstaan uit de Bilderberg bijeenkomsten van David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski. Als we aannemen dat de Bilderberg bijeenkomsten meer gericht waren op de transatlantische zaken, dan is de Trilaterale Commissie het equivalent voor het hele Westerse Rijk:
 • Noord-Amerika.
 • Europa
 • Regio Azië-Stille Oceaan.

Ik geef je hetzelfde advies om je onderzoek te doen, zoals ik deed in het Bilderberg-gedeelte. Zoek dus naar de deelnemers en vergelijk met belangrijke geostrategische gebeurtenissen in de komende periode van één tot vier jaar.

Ondergeschikte organisaties

Ik heb nu de drie belangrijkste publieke organisaties beschreven die als doel hebben om de koers van de implementatie van de NWO te sturen. Natuurlijk zijn er uit de bovengenoemde bijeenkomsten verschillende lagere of ondergeschikte organisaties voortgekomen. Organisaties waar de feitelijke richtlijnen voor de implementatie van de globalisering en/of NWO worden uitgewerkt. Later zal ik er een paar kort beschrijven.

De Amerikaanse grondwet

Basis
Persoonlijk ben ik een groot fan van de Amerikaanse grondwet. Het is natuurlijk een van de oudste grondwetten ter wereld en het is gemaakt en geschreven door de grondleggers in moeilijke tijden. Niet alleen moeilijk, maar ook heel andere tijden dan nu. De grondwet werd in 1788 door de staten geratificeerd en het Amerikaanse Congres kwam begin 1789 bijeen.

Hoewel de originele versie meer dan 200 jaar oud is, zijn er veel omstandigheden in voorzien die vandaag de dag nog steeds geldig zijn. Omstandigheden waarin aanvankelijk niet was voorzien, zijn later door middel van amendementen aan de grondwet toegevoegd.

Al met al een zeer effectief systeem. Vooral omdat het de democratie van de Verenigde Staten van Amerika definieert en probeert te beschermen. Veel Amerikanen hebben hun grondwet niet gelezen of ze hebben hem lang geleden op school gelezen en zijn eigenlijk vergeten wat er precies in staat.

Laten we eens kijken naar de basis van de grondwet. De grondleggers hadden voorzien dat de Verenigde Staten aan het volk zouden toebehoren. Daarom begint de grondwet met de volgende woorden: “Wij, het volk…”.

Nogmaals, de grondwet en de “Verenigde Staten” zijn van het volk. “Wij de mensen…”.

En hier beginnen de problemen. Benjamin Franklin (en anderen) hadden geen Facebook. 😊

Facebook is een plaatshouder voor alle digitalisering van het leven van mensen. De smartphones die iedereen heeft, alle gecontroleerde sociale media-instanties en de verbinding van al deze gegevens met overheidsdatabases om profielen van de meeste mensen op aarde bij te houden.

Ik wil je hier niet opnieuw vertellen dat elke informatie die je ooit hebt gedigitaliseerd of elke actie die je met je smartphone hebt gedaan, bekend is en wordt samengevoegd tot één getraceerd profiel in de databases van de verschillende agentschappen. Dat heb ik al gedaan in Economie en keizerrijken 3. Nee. Ik wil je vertellen dat hetzelfde geldt voor elke politicus en elk lid van de regering. Op staats- en federaal niveau. Natuurlijk ook op alle lagere niveaus van de machtsstructuur van de overheid.

En DIT is een ernstig probleem voor de democratie. In feite maakt het democratie onmogelijk. Waarom? Ten eerste zouden we aannemen dat het goed is om toezicht te hebben op onze vertegenwoordigers. Om corruptie te voorkomen. En binnen bepaalde grenzen is dat waar. Problemen voor de democratie beginnen zich te manifesteren wanneer het afluisteren van huidige of opkomende politici en/of zittende ambtsdragers van belangrijke posities gebeurt met als enige doel vuil tegen hen te verzamelen. Wat ongetwijfeld gebeurt in de slechtst mogelijke situaties voor de betrokken individuen.

Ik wil hier in herinnering brengen wat er de eerste weken gebeurde toen president Trump werd ingehuldigd. Hij werd zichtbaar gedwongen om veel dingen te doen die hij ongetwijfeld niet wilde doen. Bijvoorbeeld het ontslaan van verschillende van zijn persoonlijk gekozen kabinetsleden. Als de hoogste autoriteit van de Verenigde Staten, de president, wordt gedreven door chantage, dan is noch de democratie, noch de grondwet van de Verenigde Staten in kracht. Weet je nog, “Wij het volk…”? Dat is niet langer van toepassing. Nogmaals, ik ben een groot fan van de Amerikaanse grondwet en als je die volgt, doe je alles goed.

Helaas is het, zoals al eerder gezegd, niet echt aan de macht. Ik zal dat later in meer detail uitleggen.

Het volk is niet langer aan de macht. De oligarchie heeft de macht volledig overgenomen. De preambule van de grondwet zou veranderd kunnen worden in: “Wij, de Oligarchie…”.

Dat brengt me terug bij Benjamin Franklin (en anderen). Hoewel de grondleggers veel hadden voorzien, voorzagen ze niet de technische mogelijkheden van massasurveillance die in de toekomst zouden ontstaan. Eerst vervulden mensen als J. Edgar Hoover die functie met menselijke middelen binnen het BOI vanaf 1924. Later werden deze verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende nieuwe organisaties, wat uiteindelijk resulteerde in de volledig automatische en gedigitaliseerde massasurveillance van alles.

En dit is het belangrijkste punt: Waarom is er geen grondwetswijziging om praktijken te verbieden zoals donaties aan politici of het aannemen van voormalige hoge militaire officieren voor functies in bedrijven die in strijd zouden zijn met hun belangen in hun voormalige functie? Denk aan het MIC. Je kunt alles in de grondwet wijzigen, maar je kunt deze dingen niet wijzigen OMDAT deze dingen gebeuren. De mensen die de politici controleren zouden de zittende politici bedreigen met het onthullen van gevoelige informatie (chantage) om te voorkomen dat dergelijke amendementen worden aangenomen. Dit is het beroemde zelflikkend ijshoorntje.

De Amerikaanse democratie zit in een impasse en de grondwet zoals die nu is, voorziet niet in een mechanisme om deze impasse op te lossen. Dat maakt de VS per definitie geen democratie meer. En de mensen in de VS zijn niet vrij, hebben niet de leiding en genieten geen vrijheid. De VS is de facto en gedeeltelijk de jure (vanwege de bovengenoemde patstelling) zowel een oligarchie als een corpocratie. Het wordt NIET geregeerd door het volk of door hun gekozen vertegenwoordigers.

Ik zal de verbindingen later in meer detail uitleggen.

9/11

Als dit allemaal van toepassing was op de VS sinds ~1924, dan explodeerde alles op grote schaal na 9/11. 11 september 2001. De aanval op de Twin Towers van het World Trade Center. De nieuwe wetten en de oude gewijzigde wetten maakten de bovengenoemde volledig geautomatiseerde digitale massasurveillance van in wezen alles en iedereen mogelijk. Dit betekende de laatste nagel aan de doodskist van de Amerikaanse democratie en grondwet. De agentschappen die werden opgericht tijdens en na de tijd van J. Edgar Hoover namen het over namens de Oligarchie.

De agentschappen, of in ieder geval het operationele deel ervan, worden in wezen gecontroleerd door de hogere echelons van de macht. Door de corpocratie of meer, door de oligarchische dynastieën zelf. Ik zal dit verband later visualiseren.

We kunnen concluderen dat 9/11 een staatsgreep was tegen het Amerikaanse volk, de Amerikaanse democratie, de Amerikaanse grondwet en de Amerikaanse vrijheid.

Wie heeft het gedaan? De CIA? Ten eerste heb ik geen idee wie het gedaan heeft. En ik betwijfel ten zeerste dat de CIA het heeft gedaan, ook al heeft de CIA er enorm van geprofiteerd. Larry Johnson, voormalig CIA-analist, bereikte enkele hogere rangen van verantwoordelijkheid; vandaar dat hij het een en ander weet over de CIA. Tenminste, over het analytische deel ervan. Hij is er vast van overtuigd dat de CIA niets te maken heeft met 9/11. Ook al ben ik niet gekwalificeerd om het met hem eens of oneens te zijn, aangezien ik GEEN voormalige CIA-medewerker ben, wil ik het toch met hem eens zijn door deductie.

Waarom? Volgens de veiligheidsnormen van voor 9/11 zou ik concluderen dat het onmogelijk is dat deze aanslagen alleen door een islamitische terroristische organisatie zijn gepland en uitgevoerd. De complexiteit van planning, coördinatie en uitvoering is een orde van grootte te hoog.

En zelfs als het op de een of andere manier mogelijk zou zijn, dan zou de planning en de informatievergaring zeker hebben geleid tot een of ander alarm in het kader van de Amerikaanse of internationale inlichtingendiensten.

Dus wat is mijn veronderstelling? En ik wil het woord veronderstelling benadrukken! Ik geloof inderdaad dat islamitische terroristen de aanslagen hebben uitgevoerd. Maar ik betwijfel ten zeerste dat ze het gepland en gecoördineerd hebben. Je moet begrijpen dat de grote internationale terroristische organisaties allemaal worden gecontroleerd en onderhouden door inlichtingendiensten van bepaalde landen met bepaalde doelen. Twee doelen zijn belangrijk:

 1. In zwakke buitenlandse landen de regeringen destabiliseren en chanteren om aan bepaalde eisen te voldoen.
 2. In zwakke buitenlandse landen, om externe interventies te rechtvaardigen om “terrorisme te bestrijden”.
 3. In hun eigen land, om strenge wetten, enorme uitgaven aan veiligheid en massale bewaking van binnenlandse en geallieerde mensen te rechtvaardigen.

Natuurlijk weten de organisaties zelf zelden dat ze gebruikt worden. Het plan is om ze te leiden met ingevoegde mensen die de organisatie beïnvloeden en radicaliseren. Een typisch geval van manipulatie.

Nee, ik wil niet suggereren dat de CIA dit heeft gedaan. Ik weet het zeker, maar ik heb geen bewijs, vandaar een veronderstelling: Een geheime dienst (zij zijn meestal verantwoordelijk voor het commando en de controle van bepaalde organisaties) heeft 9/11 gepland en gecoördineerd. Niet TEGEN de Verenigde Staten. Nou, ja, tegen de mensen zeker, maar niet tegen het land USA. Wat betekent dat? Persoonlijk ga ik ervan uit dat mensen in de hogere echelons van de macht die de aanslag coördineerden met een buitenlandse inlichtingendienst om de bovengenoemde staatsgreep tegen de grondwet in de VS uit te lokken.

Ik weet zeker dat een paar malafide leden van de “operations” tak van de VS op de hoogte waren, om zich voor te bereiden op wat daarna zou komen. Maar ik betwijfel of de CIA als geheel, of als organisatie, op de hoogte was. Om terug te komen op Larry Johnson, de CIA zou niet in staat zijn geweest om een geheim van een dergelijke omvang onder controle te houden.

Waarom? Onthoud wat ik zei. De oligarchie is internationaal (westers). Amerika kan ze niets schelen. Het geeft wel om welk percentage van de wereld het onder controle heeft. En het zal pas tevreden zijn als het 100% controle heeft. Vandaar dat de Oligarchie, die twee niveaus in de hiërarchie van de macht over de regering zit, in feite aan de top van de piramide, dit incident heeft beheerd met internationale “verbonden activa”. Om mensen onder haar controle in de Senaat, enz. in staat te stellen de massasurveillancewetten in te voeren om haar onbetwiste greep op de Amerikaanse grondwet te consolideren. Het is gelukt. Lekken, zoals die van Edward Snowden, onthullen van tijd tot tijd de reikwijdte en omvang van deze programma’s, wat resulteerde in de 9/11 coup.

Nogmaals, ik heb geen bewijs voor de 9/11 sectie, dus het is slechts gebaseerd op mijn eigen aannames en deductie.

Machtshiërarchie

Basis
Nu wil ik de eerste conclusie presenteren. De machtspiramide.

De oligarchie

Aan de top van de piramide staan de Oligarchen. Wie zijn dat? Ik zal ze hier niet bij naam noemen. Maar als je dit artikel aandachtig hebt gevolgd, kun je er zelf gemakkelijk achter komen met de genoemde informatie. In feite hebben we het misschien over 4 of 5 familiedynastieën die het Oligarchische kringloopsysteem controleren.

Zie hier:

De agentschappen

De Agentschappen zijn er om alle gebieden van de machtspiramide te controleren, behalve de Oligarchie. De agentschappen worden gecontroleerd door de oligarchie. De agentschappen zijn geleidelijk opgericht sinds ten minste 1924 door J. Edgar Hoover. Vandaag de dag hebben we een verscheidenheid aan 3-letterige agentschappen met verschillende taken.

Het doel van hen allemaal is om er uiteindelijk voor te zorgen dat het schip dat “VS” heet in de voorziene richting wordt gestuurd. De strategische richting die wordt bepaald in kringen zoals de drie bovengenoemde, bijv. de Raad van Buitenlandse Zaken enz.

Daarom worden hier plannen uitgevoerd die al tientallen jaren in de maak zijn. Waar de regering niet toe in staat is.

De agentschappen worden gecontroleerd door de oligarchie en controleren zelf alle machtsniveaus onder de oligarchie. Waaronder absoluut ook de regering.

Het Kapitaal

Het Kapitaal, dat nog steeds de mondiale financiën controleert, heeft verschillende taken:

 • Om alle (Dollar) verbonden naties te controleren door middel van schulden.
 • Om buitenlandse naties afhankelijk te maken van de dollar, voor controle en Amerikaanse jurisdictie.
 • Het beheren en controleren, coördineren en besturen van gigantische opeenhopingen van activa (Corpocratie). Zie fondsen zoals BlackRock etc.

In feite is het hoofddoel van Het Kapitaal om controle te krijgen en te houden over het geaccumuleerde wereldrijk en zijn bezittingen. Het gaat niet om geld. De Oligarchie heeft via “Het Kapitaal” het vermogen om geld en schuld te creëren. Hun rijkdom kan niet worden gemeten in geld, omdat zij de bron van het geld zijn. Het wordt gemeten in de mate van controle die ze over de wereld hebben.

Ik zal hier later in detail op ingaan in het hoofdgedeelte “Het Kapitaal”. Dan zal het duidelijk zijn.

De Corpocratie

De Corpocratie is simpelweg de opeenstapeling van de grote Amerikaanse bedrijven die wereldwijd actief zijn. In feite zijn het internationale (Westerse!) corporaties. De Oligarchie is ook internationaal (westers!), wat heel belangrijk is om te begrijpen. Het imperium en alles wat er gebeurt, wordt niet veroorzaakt door het Amerikaanse volk. Zij zijn ook slachtoffers. Het wordt veroorzaakt door de internationale (Westerse!) Oligarchie, die de Verenigde Staten en haar mensen (soldaten) gebruikt als stormram tegen de rest van de wereld.

De Corpocratie bestaat uit alle grote bedrijven die bekend zijn in de volgende branches:

 • Media!
 • Wapens (MIC)!
 • Energie
 • Farmacie en gezondheid
 • Technologie
 • Voedsel
 • Amusement
 • En meer.

Ik zal de namen van de bedrijven hier niet noemen. Maar in feite worden ze gecontroleerd door “Het Kapitaal” en door de “Agentschappen”. Gecontroleerd, gecoördineerd en in staat gesteld.

De democratie / regering

De regering houdt zich voornamelijk, maar niet altijd zoals sommige schandalen die aan de oppervlakte komen laten zien, aan de grenzen van de wetten en de grondwet. Het probleem is, zoals eerder uitgelegd, dat de grondwet de politici niet kan beschermen tegen de volgende drie problemen:

 1. Grote donaties (steekpenningen) van het kapitaal en de corpocratie. Dat leidt tot het beïnvloeden van de beslissingen in plaats van waarvoor deze politici gekozen zijn.
 2. Beloften van hoogbetaalde rollen in “De Corpocratie” na de termijnen aan de macht. Dit is vooral kritisch als we het hebben over mensen die veranderen van invloedrijke/machtige regeringsrol die in direct conflict is met de rol die ze na hun termijn bekleden. Het klassieke voorbeeld is de generaal die na zijn pensionering in het MIC gaat werken. Dit zou illegaal moeten zijn, omdat het zijn besluitvorming wegvoert van de wil van het volk (“Wij, het volk…”).
 3. Als het individu niet gekocht kan worden, dan werkt de derde methode altijd. Chantage met vuil, verzameld door “de agentschappen”.

De regering kan dus alleen besluiten nemen over binnenlandse politiek die niet in direct conflict is met de langetermijnplannen van de Oligarchie. Dit zijn de grenzen van de macht van de regering.

Toch, en dat wil ik benadrukken, is elke overheidsinstelling in de Verenigde Staten nog steeds extreem machtig. Zowel in eigen land als daarbuiten. Ik wil alleen benadrukken dat er instellingen zijn die nog machtiger zijn.

De mensen

Zoals reeds gezegd, kunnen we concluderen dat de Verenigde Staten nog steeds een extreem machtig land is. En het moet benadrukt worden dat mijn beschreven schema’s van geldcirculatie van “The Finance” over de mensen en terug naar de “Oligarchen” alleen kunnen werken als er een zeer sterke basis is in de Verenigde Staten. De hardwerkende mensen van de Verenigde Staten van Amerika. De Amerikaanse Droom najagen.

En hier is het probleem. De mensen zijn er nog steeds en ze zijn klaar om de klus te klaren. Om Amerika opnieuw op te bouwen. Om Amerika te herindustrialiseren. Om het zware werk te doen. Het probleem is eigenlijk dat de hogere klassen, zoals beschreven in de piramide hierboven, niet langer geïnteresseerd zijn in de mensen. Vroeger, bijvoorbeeld tijdens de Koude Oorlog, moest de politiek een sterke reële economie en industrie in stand houden om het volk tevreden te houden. En het was handiger om dit te bereiken met massaproductie van militaire goederen, om de Sovjet-Unie te evenaren.

Na de val van de Sovjet-Unie werd het moeilijker om alle arbeiders aan het werk te houden. Er was geen behoefte meer aan massaproductie van allerlei militaire goederen. China nam grote delen van de industriële productie over. De dienstensector kwam op. Vooral de grote IT-bedrijven, die in wezen in staat werden gesteld door “The Agencies” om zich over de hele wereld te vestigen voor het verzamelen van gegevens. Deze immateriële producten werden een grote factor en motor van de Amerikaanse groei, aandelenkoersen en BBP.

Dit is het punt: de rijkdom van het Amerikaanse volk is altijd in stand gehouden en gecultiveerd om het geldkringloopsysteem (witwassen) goed gesmeerd en draaiend te houden. Een goede reële economie, aangedreven door grotere oorlogen die de oorlogsindustrie (MIC) draaiende houdt, houdt de cyclus in stand. Vandaar:

 • Heb twee banen.
 • Geen echte sociale verzekering hebben. (Motivatie om te STFU-en en te werken).
 • Studentenleningen afsluiten voor onderwijs.
 • Aandelen kopen.
 • Geloof dat je een keuze hebt bij verkiezingen.
 • Geloof dat je de Amerikaanse Droom kunt bereiken en leven.

Het punt is, jouw doel als Amerikaan is om met je harde werk en met je vrije markt ondernemerschap zoveel mogelijk BBP, belastinggeld, schuld, etc. te genereren om het oorlogscyclusschema goed gesmeerd en oneindig draaiend te houden.

Merk op dat de meesten van jullie, hoe hard je ook werkt, hoeveel banen je ook hebt, nooit de Amerikaanse droom zullen kunnen leven. Dat is trouwens sowieso wiskundig onmogelijk. Net als bij gokautomaten moet er een bepaald aantal verliezers zijn om de winnaars en het aandeel voor de aanbieder uit te kunnen betalen. Het aantal verliezers moet natuurlijk een orde van grootte groter zijn dan het aantal winnaars. Dat is de wiskundige formule voor de American Dream.

In wezen is het een doel dat je moet najagen en tijdens dat proces genereer je de hele rijkdom, belastinggeld en schulden, die nodig zijn om de oorlogscyclus draaiende te houden. Begrijp me niet verkeerd, er is niets mis mee om rijk te willen worden, een bedrijf te willen bezitten of rijk te willen worden. Dat is prima. Ik ben niet anders.

Er is alleen één groot verschil in de Verenigde Staten. In veel andere landen, behalve in Westerse landen, wordt het gegenereerde overschot van het overheidsbudget opnieuw geïnvesteerd om nog meer welvaart en rijkdom voor de mensen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de infrastructuur of het onderwijs te ontwikkelen. Ja, er kan ook sprake zijn van corruptie en diefstal, maar de schaal verschilt enorm. In de Verenigde Staten wordt het gebruikt om de oorlogscyclus draaiende te houden en rijkdom te herverdelen naar de bovenste lagen van de piramide.

Vraag het maar aan de Amerikaanse infrastructuur, het onderwijssysteem (afgezien van de Ivy League), de gezondheidszorg en vooral de daklozenkampen overal in het land.

Ja, sinds de Oligarchie zich realiseerde dat ze er niet in zullen slagen Rusland en China te onderwerpen, hebben ze de algemene richting veranderd. Het begon in 2017 met president Trump. Merk op dat hij alleen een systeem implementeerde dat door anderen was ontworpen. Maar hij geloofde in het systeem, wat nuttig was. Het systeem heet “America First”. Het is een systeem dat de Verenigde Staten wil herindustrialiseren en de afhankelijkheid van de productiecapaciteit van China wil verminderen. Het moet langzaam gaan, om niet te vroeg met China te breken, wat rampzalige gevolgen zou hebben.

De herindustrialisatie is alleen mogelijk door de geallieerde ontwikkelde industrielanden te kannibaliseren. Duitsland is een van de meest prominente voorbeelden. Het is een industriële grootmacht geweest, maar het moet worden gedeïndustrialiseerd als Amerika wil herindustrialiseren. Het is ook eenvoudige wiskunde. De Verenigde Staten controleren een markt van X dollar. Je bondgenoten hebben ook industriële capaciteiten en voorzien andere markten van de waarde van Y dollar. (Onthoud dat ik ALTIJD schrijf dat geopolitiek uitsluitend gaat over de strijd om markten en grondstoffen tussen de grootmachten, niets anders).

Om de eigen industriële productie te kunnen verhogen, heb je toegang tot meer markten nodig. Aangezien de meeste of alle markten al verdeeld zijn onder de grootmachten en enorme markten voor altijd verloren zijn voor BRICS, moeten de Verenigde Staten iets anders doen: de industrieën van hun bondgenoten vernietigen. De bovengenoemde markten van Y Dollars overnemen. Bijvoorbeeld via de Groenen, die trans-Atlantische enthousiastelingen zijn, in Duitsland. Je bereikt twee doelen:

 1. Markten overnemen die voorheen door je bondgenoten werden bediend.
 2. De nu gedeïndustrialiseerde bondgenoten winnen als markten, omdat ze hun eigen goederen niet meer produceren.

Dit zal het Amerikaanse volk in wezen helpen om veel nieuwe industriële banen te creëren en voormalige industriële federale staten nieuw leven in te blazen. Klinkt goed voor het Amerikaanse volk.

Dat doet het, en als Amerika zijn nieuwe positie in de wereld zou accepteren als een van de vele grootmachten, kan het op deze manier floreren. (In tegenstelling tot haar bondgenoten/vazallen, vooral Europa). Aangezien alles wat we in dit artikel hebben geleerd wijst op een zware verdubbeling van de wereldwijde hegemonie, is het zeer waarschijnlijk dat de Verenigde Staten zullen eindigen als de Sovjet-Unie. Zonder enige buitenlandse inmenging of interventie. Ik zal dit in een ander artikel uitleggen.

Dat is het voor mensen en economie.

Het volgende onderwerp is de verdeel-en-heersstrategie BINNEN de Verenigde Staten, georkestreerd door “De Agentschappen” en uitgevoerd door “De Regering” en “De Corpocratie”. Verdeel en heers over de mensen van de Verenigde Staten. Wat bedoel ik daarmee? Nou, omdat “De Regering”, wat een plaatsvervanger is voor het hele politieke systeem van de Verenigde Staten, voornamelijk wordt “aangestuurd” vanuit de hogere echelons van de macht, maakt het eigenlijk niet uit welke politicus of welke politieke partij aan de macht is.

Soms was het niet zo duidelijk. Er werd geprobeerd om het bovengenoemde feit te verbergen. Vandaag de dag proberen noch het Congres noch de politieke partijen zelfs maar te verbergen dat ze synchroon lopen. Ja, ze proberen de mensen te misleiden door eindeloze debatten over steeds dezelfde vragen:

 • Abortus.
 • Eerste amendement.
 • Tweede amendement.
 • Woke-isme.
 • Cannabis
 • En nog een paar onderwerpen.

Het buitenlands beleid is onaantastbaar voor politici. De strategische planning van het buitenlands beleid en de beslissingen worden op hogere niveaus genomen. Zie de organisaties die ik in dit artikel heb geïntroduceerd. Ook de binnenlandse politiek is van invloed op de buitenlandse politiek. Simpel gezegd, het schip moet drijvende worden gehouden om het schema van de oorlogscyclus te kunnen voortzetten.

De farmaceutische industrie

Ik zou veel moeten schrijven over deze industrie en haar onderlinge verbanden met alle aspecten van het leven. Maar dat zou het artikel veel te lang maken. Ik zal een andere keer in detail over dit onderwerp schrijven.

Front- en backoffice

De volgende conclusie geldt ook voor alle westerse regeringen.

Het Democratische Systeem en al zijn individuen en leiders vertegenwoordigen het “Front Office”, het zichtbare deel van het machtssysteem. Het wordt in feite volledig gecontroleerd en gestuurd met behulp van “De Corpocratie” en “De Financiën” die op hun beurt gecontroleerd worden door “De Agentschappen”.

Het volk wordt gemanipuleerd door de gecontroleerde mainstream media en entertainmentindustrie. Je hebt de grote partijen, die meestal deelnemen aan de bovengenoemde stuurgroepvergaderingen (Bilderberg, Trilaterale Raad, enz.). De leden worden opgeleid en gerekruteerd uit scholen en programma’s die gesponsord en gecoördineerd worden door de bovengenoemde stuurgroepen. Vooral de programma’s van het WEF (World Economic Forum).

Als bepaalde partijen een momentum krijgen dat de geopolitieke doelen in gevaar brengt (kritiek op de NAVO bijvoorbeeld), worden ze onmiddellijk als nooit tevoren besmeurd in de media. En als het volk toch op ze stemt, dan worden er “Agency”-mensen ingebracht/geïnfiltreerd om te proberen de koers te wijzigen of de partij intern te ontbinden met verschillende schandalen. En als dit niet werkt, dan worden de leiders gechanteerd tot onderwerping. Iedereen heeft wel iets te verbergen… En er wordt voortdurend “informatie” verzameld.

Daarom is het de taak van de gecontroleerde “Front Office” om het publiek af te leiden van het feit dat ze NIET in een democratie leven, maar in een gecontroleerde en gemanipuleerde democratie. Het is haar taak om de beslissingen van de “Back Office” uit te voeren. De “Back Office” bestaat uit de ongekozen en vaak onbekende vertegenwoordigers van de Oligarchen in “The Corpocracy” en “The Finance”. En hierboven. Nogmaals, zie de bovengenoemde organisaties.

Een zeer bekende vertegenwoordiger van de “Back Office” in de Verenigde Staten is de interagency. Die is er altijd, ongeacht de partij die aan de macht is. Vergeef me dat ik geen namen zal noemen. Ik heb daar mijn redenen voor. Iedereen met een zekere mate van intellect zal na het lezen van dit stuk alle nodige namen eruit kunnen halen.

“The Back Office” is aan de macht in het Westen en wordt nooit gekozen. Trouwens… ik wil geen hypocriet zijn. Hetzelfde geldt ook voor “de andere kant”, voor de “niet-westerse wereld”.

De rol van schulden?

Basis

Er is veel discussie in het Westen over de vraag of het zin heeft om schulden te maken of om de economie niet te stimuleren. Maak meer schuld en probeer programma’s te starten die het BBP kunnen laten groeien zodat de schuld sneller kan worden terugbetaald. Dat is de logica. Programma’s zoals investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheid. Of belastingen verlagen om het bedrijfsleven direct te stimuleren.

Ten eerste wil ik niet in detail bespreken of het zinvol is om schulden te maken of niet om dit of dat resultaat te bereiken. Dat hangt altijd af van veel factoren en omstandigheden, en er is geen gouden manier. Bovendien moeten we in theorie ook onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse schulden. In theorie. Als de centrale bank van het land waar je woont onafhankelijk is. En dat zijn er maar weinig. We zullen dit later bespreken.

Aangezien dit artikel geen puur macro-economisch artikel is, maar de uitleg over “Economie en Keizerrijken”, zullen we de algemene discussie over schuld overslaan en analyseren welke rol het speelt in de context van het in stand houden van het Westerse rijk.

Financiën

Er is een bepaalde uitspraak die wordt toegeschreven aan Amschel Rothschild, die ik eerder in dit artikel introduceerde. Het gaat als volgt: “ Geef me de macht om geld te creëren en het kan me niet schelen wie de wetten maakt “. Ik wil meteen zeggen dat ik niet zeker weet of het echt zijn citaat was. Maar dat doet er niet toe en het moet niet verward worden met het feit dat hij Joods is, waar het om gaat is de logica achter dit citaat.

Wat betekent deze zin? Om het voor iedereen wat begrijpelijker te maken, kunnen we aannemen dat banken geld creëren door leningen uit te geven aan hun klanten. Ze breiden de hoeveelheid circulerend geld in het systeem uit. De banken zelf nemen leningen op bij de toegewezen centrale bank om steeds meer geld te kunnen verstrekken.

De klanten kunnen bedrijven, particulieren of landen zijn. Hier wordt het interessant. Overheden kunnen leningen afsluiten bij particuliere banken of rechtstreeks bij de Centrale Banken. Centrale Banken moeten echter per definitie altijd onafhankelijk zijn van lokale overheden. De overheid mag geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Centrale Banken. Het moeten onafhankelijke instellingen zijn die tot taak hebben de financiële, prijs- en fiscale stabiliteit in het gastland te handhaven. De strategieën moeten langetermijnstrategieën zijn en daarom niet worden beïnvloed door politieke overwegingen op korte termijn. Vandaar de onafhankelijkheid.

Toch zijn ze NIET volledig onafhankelijk. De meeste centrale banken wereldwijd zijn ingedeeld bij de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel, Zwitserland. Het is zinvol om jezelf te informeren over deze bank. De BIS heeft een speciale status binnen Zwitserland en is in wezen een onafhankelijke entiteit buiten de Zwitserse jurisdictie met eigen overheids- en veiligheidsorganen. Deze bank coördineert in wezen het werk van alle toegewezen “nationale” centrale banken.

Als we dit in overweging nemen, kunnen we concluderen dat de nationale centrale banken NIET onafhankelijk zijn, hoewel ze dat wel zouden moeten zijn. Ze zijn onderling verbonden met de andere Centrale Banken onder de centrale invloed van een bank (BIS) die noch een nationale affiliatie noch jurisdictie heeft. Ik zou je willen vragen om deze zin een paar keer te herlezen en precies te begrijpen wat dat betekent.

Welnu, de BIS werd opgericht, net als vele andere oligarchische organisaties, tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. Aanvankelijk en officieel was het doel om de herstelbetalingen van de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog te beheren. De BIS werd opgericht in 1930. Een van de organisatoren van de oprichting van de BIS was Charles G. Dawes. Ik raad aan om wat onderzoek te doen naar zijn banden met Oligarchen uit die tijd. Er zijn enkele interessante toevalligheden. Precies met een van de privébanken die ook de oprichting van de BIS steunden. J.P. Morgan & Co.

Schuld

Omdat de internationale reservemunt na de Tweede Wereldoorlog de dollar werd, werd het hele systeem nog handiger. Hoewel de Verenigde Staten het BIS-idee aanvankelijk niet van harte steunden, werd het na de Tweede Wereldoorlog een zeer comfortabel instrument voor de Oligarchie. Dus zelfs nadat het oorspronkelijke doel, het beheren van de herstelbetalingen van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, was bereikt, bleef de BIS actief, zelfs tot op de dag van vandaag.

En omdat de meeste Westerse landen na de Tweede Wereldoorlog, en de meeste landen wereldwijd na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, gedwongen werden om enorme dollarreserves aan te houden, draaide het schuldenplan op volle toeren. De meeste landen zijn gedwongen dollars (valutareserves) te kopen om deel te kunnen nemen aan de internationale handel, zoals het kopen van energie in de vorm van olie. Daarom, en om groei en investeringen te financieren, nemen landen meestal leningen van hun Centrale Banken. Herinner je je het citaat dat ik hierboven noemde? Gewoonlijk zullen de Centrale Banken altijd leningen toestaan. Ze zullen alleen de rentetarieven aanpassen aan de situatie, om te proberen de schuldenlast te beïnvloeden in overeenstemming met de stabiliteitsdoelen.

Ik wil het nu heel eenvoudig maken. Veel te eenvoudig, maar zoals ik al zei, wil ik al mijn lezers aanspreken. Centrale banken zijn, of zouden dat moeten zijn, onafhankelijk van de nationale politiek. Dus zolang de nationale regeringen schulden hebben bij de Centrale Bank, heeft de Centrale Bank macht over het land zelf. Hoe meer schuld het land heeft bij de centrale bank, bijvoorbeeld in verhouding tot het BBP, hoe meer macht de centrale bank heeft over de regering. Een van de vele wapens in het arsenaal van de Centrale Banken tegen de regering is de soevereiniteit over het belangrijkste rentetarief.

Normaal gesproken zou dat geen probleem moeten zijn, omdat Centrale Banken onafhankelijk zouden moeten zijn en hun doel zou moeten zijn om met hun acties prijs- en fiscale stabiliteit te bevorderen. De vraag is, wat als de Centrale Bank helemaal niet onafhankelijk is, maar gebonden aan het internationale Centrale Bank systeem met het hoofdkantoor in de BIS in Basel? Waar beslissingen worden genomen door een extranationale entiteit.

Dat is een goede vraag.

We kunnen het volgende concluderen:

 • Het mondiale financiële systeem werkt voornamelijk met de dollar.
 • De dollar wordt gecontroleerd binnen de Verenigde Staten.
 • De meeste landen over de hele wereld zijn gedreven om groei te bevorderen en daarbij gaan ze schulden aan. Dergelijke schulden worden gemaakt bij de nationale centrale banken.
 • De nationale centrale banken van de meeste landen zijn onderling verbonden met de andere centrale banken en uiteindelijk gecentraliseerd bij de BIS in Bazel, Zwitserland. Er is geen echte controle over deze organisatie.
 • De meeste (niet directe) oprichters van de BIS in 1930 waren Amerikaanse en Europese financiële Oligarchen. De Westerse Oligarchen. We mogen aannemen dat zij de BIS nog steeds controleren. Ik had niet de mogelijkheid om in die zaak te graven omdat er geen openbaar materiaal beschikbaar is.
 • De meeste mensen beschouwen de Verenigde Staten van Amerika als de ultieme superschurk. Of gewoon “De Amerikanen”. Wat helemaal niet waar is. De Oligarchie wordt vertegenwoordigd door zeer oude Europese en Amerikaanse dynastieën. Zij controleren de instellingen om de Westerse regeringen en bedrijven te controleren.
 • De democratie en grondwet van de westerse staten, inclusief de VS, is een “Front Office”. Het is een show om het publiek af te leiden. Het echte beleid wordt gemaakt in andere “eeuwige/constante” “Back Office” organisaties.
 • Schuld is een van de vele middelen die ik in dit artikel heb geïntroduceerd om regeringen, wetten en het volk te controleren.
 • Opmerking: “Het Westen” is supranationaal. “Het Westen” is een groep van een paar mensen die bepaalde landen volledig beheersen, die we vandaag de dag zien als “Het Westen”. Deze landen zijn NIET “Het Westen”. Dat zijn de Oligarchen.

Verdere financiële controle-instrumenten

Basis

Er zijn nog verschillende andere middelen om controle uit te oefenen over andere landen met behulp van schulden.

Ik zal kort de twee belangrijkste introduceren en daarna een vraag beantwoorden die vaak wordt gesteld. Hoe zit het met BlackRock?

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds

Deze twee instellingen zijn ook altijd twee van de drijvende instellingen geweest om de Westerse macht wereldwijd te promoten. In wezen met twee instrumenten:

 1. Schulden maken. Een heel goed voorbeeld is Afrika. Afrika wordt zo volgepompt met leningen van deze organisaties, dat het nooit in staat zal zijn om zijn schuld terug te betalen. Erger nog, de schuldendienst en rentebetalingen maken in veel Afrikaanse landen zo’n groot deel uit van het totale overheidsbudget, dat ontwikkeling van deze landen onmogelijk is. En dit is opzettelijk. Om Afrika van zijn grondstoffen te kunnen beroven tegen veel lagere prijzen dan de wereldmarktprijzen.Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor elk ander land, maar misschien niet in dezelfde mate als in Afrika.
 2. Transformatie van landen. Landen krijgen alleen leningen van deze organisaties als ze instemmen met bepaalde “hervormingen” waardoor ze diep in het Westerse systeem worden geïntegreerd. Het is een soort overname van de soevereiniteit door de dynastieën die deze organisaties controleren.

Hoe zit het met BlackRock?

Veel mensen denken dat BlackRock de wereld beheerst. In veel documentaires is te zien waarin we moeten zien dat BlackRock alles controleert. Natuurlijk kan ik het niet met zekerheid weten, maar laat ik mijn mening hierover geven. De kwestie is iets complexer dan het laten zien van wat spreadsheets waarop je kunt zien welke aandelen BlackRock heeft van welke grote internationale bedrijven.

BlackRock is een van de vele bedrijven voor “beleggingsbeheer”. BlackRock is gewoon de grootste van allemaal. Misschien met een reden, dus iedereen concentreert zijn aandacht en onderzoek op de olifant in de kamer. Nogmaals, er zijn veel meer van dit soort “Investment Management” bedrijven. En als je de eigendoms-/aandelenrelaties vergroot, kom je altijd uit bij soortgelijke Oligarch-dynastieën en -organisaties.

Wat betekent dat? Het betekent simpelweg dat er een systeem is van talloze “Investment Management” bedrijven, die simpelweg tot doel hebben om de eigendoms-/controlerelaties van de weinige dynastieën over de meeste internationale bedrijven wereldwijd te beheren. Het is hiërarchisch georganiseerd in talloze sub-“Investment Management” bedrijven en banken om het echte eigendom en de indirecte controle te verdoezelen, altijd door dezelfde mensen. Als je onderzoek doet op het internet en bijvoorbeeld Wikipedia bekijkt, zie je niet direct de echte relaties maar altijd de “Front Office” mensen (Managers) die constant veranderen.

BlackRock heeft vanuit mijn oogpunt dan ook GEEN macht; het dient slechts als vehikel om legaal een soort controle en bezit uit te oefenen over de meeste internationale bedrijven. Maar het is een van de vele. Ik zou me niet laten verblinden door zijn omvang. De meer problematische aandelen zullen worden verborgen in veel kleinere “Investment Management” bedrijven, misschien zelfs offshore.

Georganiseerde misdaad

Dat is de sectie. Punt.

Wereldoverheersing

Unie van landen

Om zoveel mogelijk mensen te controleren met zo min mogelijk inspanning, moet men altijd proberen om enkelvoudige invloedspunten te creëren. Voor dit doel is het in het belang van de Oligarchen om nationale identiteiten, waarden, tradities en manieren van leven wereldwijd te vernietigen. In plaats daarvan, superieure entiteiten die nationale landen zouden consolideren onder hun eigen juridisch bindende jurisdictie.

We hebben het over unies van landen, zoals de EU of ECOWAS. Dit zijn slechts twee voorbeelden.

Als de aanvankelijk geplande Nieuwe Wereldorde door de Westerse Oligarchen was geïmplementeerd, zouden superstructuren als de VN en de EU het enige punt van invloed en bestuur over alle landen ter wereld zijn. Niet voor Amerika. Nee, voor de Westerse Oligarchen.

Toch is dit scenario, althans voorlopig, afgewend.

Veranderende samenleving

Hoe krijg je de mensen zover dat ze hun identiteit, cultuur, religie, persoonlijke vrijheid, waarden etc. opgeven?

Ik heb het in detail beschreven in Economie en keizerrijken 3.

Hier zijn enkele herinneringen. Door de controle en manipulatie van:

 • De media
 • Religieuze instellingen
 • Amusement
 • Onderwijs
 • Bedrijven
 • Marketing
 • Terrorisme
 • En meer.

WEF

Het World Economic Forum is een hoogst immorele organisatie. Haar doel is het ontwikkelen en verspreiden van richtlijnen voor het regeren van alle landen die verbonden zijn met het Westerse rijk. Vandaag hebben we het over enkele tientallen landen. Na de vestiging van de Nieuwe Wereldorde zou het rijk de hele wereld hebben gecontroleerd. Op dat moment zou het WEF de instelling zijn om de richtlijnen en ethiek te ontwikkelen voor het besturen van de afzonderlijke “federale staten” van de wereld, voorheen bekend als nationale staten.

Hoe? Het WEF beheert scholen en instellingen voor de opleiding (en indoctrinatie) van toekomstige Westerse leiders. Een zeer prominent voorbeeld is het WEF-programma “Young Global Leaders”. Je vindt er veel interessante verrassingen. Bijvoorbeeld hier.

Wat belangrijk is om te begrijpen is het volgende. Ze trainen en indoctrineren jonge mensen die uiteindelijk worden klaargestoomd voor de hoogste politieke rollen wereldwijd. Zie de lijst hierboven. Wanneer deze mensen uiteindelijk gekozen worden, doen ze niet meer wat ze hun electoraat beloofd hebben te doen. In plaats daarvan schakelen ze over op het geïndoctrineerde programma van het WEF en voeren ze een heel ander beleid. Een pro-imperiaal en anti-“onafhankelijke natie” beleid. Voor één of twee termijnen, en dan verlaten ze hun ambt en gaan naar een goedbetaalde, door het WEF gesponsorde denktank of naar de corpocratie en leven een goed leven, nadat ze hun eigen electoraat hebben verraden. Dit is de hoogst mogelijke vorm van inmenging in het democratische proces van “soevereine” (😊 😊 😊) naties.

Ik zou hier dieper op in kunnen gaan, maar het verdient een eigen artikel, dus ik stop hier. Vooral interessant zijn zaken als COVID, privé-eigendom, enz.

Oké, ik begon dit gedeelte met de woorden “zeer immorele organisatie”. En toch heeft het de taak om de (on)morele richtlijnen voor de hele wereld vast te stellen. Dat is een aanzienlijke wanverhouding. Gelukkig is dit hele Nieuwe Wereld Orde plan afgewend, wat me leidt naar het volgende gedeelte.

Juan Guaido

Weet je nog wie Juan Guaido is? Terwijl de Verenigde Staten probeerden om Nicolas Maduro, president van Venezuela, omver te werpen en van de macht te beroven, bereidden ze parallel een andere leider voor om de macht te grijpen na de val van Maduro. Juan Guaido. Dat was in 2019. Nou, hij werd door zo’n 50 landen wereldwijd erkend als de legitieme president van Venezuela, terwijl hij ergens in het buitenland in een klein kantoortje zat en “NIETS” deed.

Aangezien de plannen voor wereldwijde hegemonie en de Nieuwe Wereldorde uiteindelijk ten grave zijn gedragen met de start van de SMO, kunnen we de volgende conclusie trekken: Het WEF is Juan Guaido.

Het zou leiding en leiderschap moeten geven aan alle keizerlijke gouverneurs en entiteiten, maar nu zal het niets doen. Nou ja, voor enige tijd, precies zoals Juan Guaido, zal het blijven dienen voor het bestuur van de nog bestaande westerse landen. Maar aangezien het waarschijnlijk is dat zij ook geleidelijk zullen desintegreren en hun eigen nationale belangen zullen gaan nastreven in de nabije toekomst, zal er niets anders overblijven van het WEF dan Juan Guaido. Goed.

Homogeniteit tegen heterogeniteit

Zoals eerder gezegd, is het Westerse rijk in verval. Alles ontwikkelde zich veel eerder dan ik enkele jaren geleden verwachtte. De SMO versnelde de ondergang met een orde van grootte.

En dit brengt me bij een ander fenomeen dat voortvloeit uit deze snelle en, voor sommige mensen, onverwachte ondergang. Als alles goed loopt, is iedereen gelukkig en werkt iedereen samen aan het gemeenschappelijke doel. Zodra het snel bergafwaarts gaat, ontstaan er spanningen en problemen tussen de betrokken partijen.

Als alles goed gaat, is voorwaarts de enige richting die je op wilt. Iedereen is het daarmee eens. Als het slecht begint te gaan, moeten mensen met oplossingen en probleemoplossend vermogen komen. En hier denken de meeste mensen anders over. Sommige mensen willen het probleem misschien oplossen met scenario A en andere mensen willen het oplossen met scenario B. In een wereldwijde context zijn er waarschijnlijk zoveel belangengroepen bij betrokken dat er niet genoeg letters in het alfabet zijn om alle mogelijke scenario’s voor het redden van het rijk te beschrijven.

En als je zoveel opties en betrokken partijen hebt om een beslissing te nemen, zal er niets beslist worden. Het rijk zal nog steeds voorwaarts rennen, zoals het altijd heeft gedaan (sommigen noemen het verdubbelen), terwijl de organen met elkaar vechten terwijl ze proberen uit te zoeken wat de beste manier is om het schip te redden.

De Verenigde Staten zijn de gastheer van het imperium. Ze zijn niet HET Rijk. Ze zijn de gastheer van de oligarchie. Daarom moeten ze op de een of andere manier beslissingen nemen over hoe ze van koers kunnen veranderen om zich aan te passen aan de realiteit ter plaatse. We kunnen aannemen dat de Oligarchen op de achtergrond (Back-Office) hard aan het werk zijn om uit te zoeken wat ze moeten doen. Terwijl de Front-Office (de Amerikaanse politiek) elkaar kapot maakt.

Als het goed loopt, is het Front-Office homogeen (de zogenaamde Unipartij). Het geeft de indruk dat je een keuze hebt, een democratie, en dat je grondwet nog steeds van kracht is.

In tijden van crisis begint het homogene Front-Office ook af te brokkelen omdat de Oligarchie niet genoeg middelen heeft om elke partij, politicus en situatie wereldwijd tegelijkertijd bij elkaar te houden. Dit leidt tot de overgang van het Front-Office naar een heterogene staat. Dat is trouwens hoe een democratie zou moeten zijn. Als het volk geen keuze heeft, waarom dan verkiezingen houden?

Welnu, er zijn nu verschillende kandidaten, die niet in de mainstream zwemmen, in de Amerikaanse politiek. En elke keer dat zo’n kandidaat wint, zal de oligarchie er alles aan doen om hem/haar te vernietigen. En terwijl ze dit doen, beschadigen ze de officiële Amerikaanse democratie nog meer. Wat uiteindelijk alleen maar kan leiden tot een burgerconflict wanneer mensen zich volledig realiseren dat de democratie verdwenen is. Het maakt niet uit of men president Trump mag of niet. Maar als een systeem probeert iemand gevangen te zetten alleen om te voorkomen dat hij president wordt door de wil van het volk, dan zitten we in de laatste stadia van de “schijndemocratie” in de VS.

Als de Oligarchie de democratische wil van het volk niet accepteert, dan zou een gek voorstellen om het volk te veranderen. Helaas is dit wat er zou kunnen gebeuren. Het volk veranderen. In alle betekenissen van het woord/zin. Zonder verder in details te treden.

Tegenbeweging

Nou, de NWO was de aanpak van de Westerse Oligarchen om de wereld te controleren. En dat deden ze heel openlijk. Ze verborgen het niet veel. Daarom was het bekend bij de meeste andere landen en diensten.

Wat leidde tot de oprichting van een tegenbeweging, geleid door Rusland en China. Dit begon precies met de machtsovername door president Poetin in 1999. Deze tegenbeweging heeft als doel de NWO te verhinderen en, in tegenstelling, een vrije multipolaire wereld te vestigen. Dit werd heimelijk voorbereid.

BRICS

Dit is langzaam maar gestaag gebeurd in de afgelopen twee decennia en heeft geresulteerd in de oprichting van BRICS en de organisatie van de overgang naar multipolariteit. Het is te verwachten dat BRICS niet alleen zal groeien in termen van het aantal leden, maar ik denk dat ook de functionaliteiten zullen toenemen. Het zal waarschijnlijk de meeste door het Westen gedomineerde internationale organisaties inruilen voor een systeem dat door iedereen wordt gecontroleerd. Persoonlijk denk ik dat BRICS de VN zal vervangen.

De VN zal waarschijnlijk het lot delen van zijn voorganger, de League of Nations. Een organisatie zoals de VN met een raad, die de regels voor de wereld opstelt met het vetorecht van elk lid, kan alleen werken kort na een grote oorlog als alle overwinnaars op één lijn zitten. De VN-Raad is sinds het bombardement op Joegoslavië niet meer functioneel. De Sovjets en het Westen zijn nog steeds in staat geweest om gemeenschappelijke beslissingen te nemen over sommige mondiale kwesties omdat ze elkaar ooit respecteerden. Sinds het einde van de Sovjet-Unie respecteert het Westen niemand meer. In zijn anticipatie op wereldwijde dominantie.

Als het Westen dus niet “verdwijnt”, zal de VN worden vervangen door de rest van de wereld. Waarschijnlijk kunnen BRICS veel functies overnemen, maar op een meer liberale manier. Dat betekent dat er geen wetgevende mechanismen zijn en dus ook geen vetorechten. Het is een discussieraad met gelijke rechten en gewicht van de stemmen van alle leden. Bovendien is het onmogelijk dat het hoofdkwartier zich in een van de hegemoniale landen bevindt. Het moet zich op een neutrale plaats of in een neutraal land bevinden. Dit geldt ook voor BRICS. Ik pleit voor de oprichting van een toekomstig BRICS-hoofdkwartier, als dat er komt, op een neutrale plaats. Dat sluit natuurlijk alle landen van de huidige VN-Veiligheidsraad uit.

Ik weet dat veel mensen en analisten zich zo’n uitkomst nog niet kunnen voorstellen, maar je moet strategisch denken. En het zou slechts een van de vele iteraties uit het verleden zijn. Zoals ik al zei, zie de League of Nations. Het had zijn zwakheden en de VN heeft ook zwakheden. Toch moet het humanitaire deel van de VN zo lang mogelijk behouden blijven. Tenminste totdat soortgelijke structuren worden gecreëerd in een opvolgende organisatie.

Laatste gedachten

We hebben veel geleerd over de mechanismen die de Oligarchie gebruikt om de landen van “Het Westen” te controleren. Bovendien leerden we wat “Het Westen” eigenlijk is. De paar oligarchische dynastieën gevestigd in de Verenigde Staten en Europa. En we leerden hoe deze oligarchie de internationale financiën controleert en daarmee de meeste natiestaten wereldwijd.

Het belangrijkste is hoe het heeft geprobeerd om mensen wereldwijd te transformeren om hun waarden, culturen en nationale identiteiten op te geven, om zich te ontdoen van nationale staten. En daardoor gemakkelijker alle mensen wereldwijd te controleren via minder interfaces.

Toch is deze trend gestopt en omgedraaid. Het gaat nu achteruit. Wereldwijd begonnen mensen langzaam maar zeker hun nationale soevereiniteit terug te krijgen. En dan bedoel ik expliciet ook het Amerikaanse volk.

De vraag is hoe deze wereldwijde strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid werkt. Het is gemakkelijk om het woord “BRICS” te spellen. Maar wat zit er eigenlijk achter? En vooral, hoe ziet het opkomende financiële systeem eruit en hoe kan het uiteindelijk “het Westen” ten val brengen? En tot slot, hoe ziet het potentiële einde van het Westen eruit? Dit zijn vragen die ik hypothetisch ga bespreken in het volgende en laatste deel van de serie “Economie en keizerrijken”.

The Red Pill Observer | Substack

Een reactie op “Economie en keizerrijken – Deel 5

Geef een reactie