Nationale belangen, religies en de media

Inleiding

Een van de hoekstenen van een imperium is het concept van controle over het volk.

Controle betekent in deze context twee dingen:

 1. De mensen laten denken en willen wat gunstig is voor het rijk, maar niet voor de mensen zelf.
 2. Weten wie ongunstige meningen of gevoelens heeft over het rijk en deze kennis gebruiken om ernaar te handelen.

Met dit artikel wil ik in detail uitleggen welke elementen het Amerikaanse imperium gebruikt om zijn eigen volk te controleren. Ik wil ook beschrijven hoe het Amerikaanse imperium de mensen in de wereld, die in afhankelijke landen leven, probeert te controleren.

Hier komen we bij het eerste probleem. Ik schreef “Amerikaans imperium”. Dit is geen aanklacht tegen het Amerikaanse volk, maar tegen hun regering en de bijbehorende academici, media en industrie. Het Amerikaanse volk en de Amerikaanse natie worden op dezelfde manier (misbruikt) als slachtoffers van het Amerikaanse buitenlands beleid zoals geformuleerd door de Amerikaanse elite.

In de volgende tekst worden deze omstandigheden in detail uitgelegd.

Randvoorwaarden

Om dit artikel beter te begrijpen, raad ik je aan om eerst de volgende artikelen over “Economie en Keizerrijken” te lezen.

Economie en keizerrijken – Deel 1: Het grote plaatje

Economie en keizerrijken – Deel 2: Eindspel Duitsland

Manipulatie van het volk

Er zijn vele manieren om de mensen te manipuleren zodat ze zelfs de meest gruwelijke regeringsacties steunen. De elites van deze wereld hebben indrukwekkende benaderingen en theorieën ontwikkeld die grondig getest en bevestigd zijn in de geschiedenis. Het voorbeeld van Nazi-Duitsland, hoewel het al lang bekend is, is een klassiek voorbeeld van hoe een natie werd beïnvloed om precies te willen en denken wat de elites wilden.

Maar hoe werkt zulke manipulatie?

Er zijn bepaalde boeken beschikbaar om over dit proces te leren, maar ik zal je een kleine en zeer vereenvoudigde uitleg geven over hoe je mensen heel snel tot “Sieg-Heil”-ing kunt brengen. Waarom doe ik dit? Om je bewust te maken van de pogingen die voortdurend worden ondernomen om je te overtuigen om te accepteren en over te nemen wat je wordt verteld. Je zult in staat zijn om, tenminste in de essentie, zulke pogingen te herkennen. Houd in gedachten dat deze pogingen worden gedaan door twee apparaten van keizerlijke controle, namelijk Media en Religie.

Laten we beginnen met een veelgebruikte techniek in een democratische natie:

 1. Identificeer de vijand. De beste voorbeelden zijn impopulaire minderheden. Beschuldig hen ervan verantwoordelijk te zijn voor de problemen van de meerderheid. Dit is in wezen hoe je de “Out-group”, de vijand, definieert.
 2. Win een verkiezing met oplossingen voor de bovengenoemde problemen. Legale oplossingen. Creëer de “In-groep” uit mensen die je steunen en die je kunt steunen tegen de “Out-groep”. Je hebt slogans, logo’s, reclame, liedjes, groeten, enz. nodig. Je moet een merk creëren waar iedereen deel van wil uitmaken, behalve de leden van de “Out-group”.
 3. Als je gekozen bent, kom dan je beloften op een legale manier na. Blijf de belangen van de “In-groep” behartigen.
 4. Identificeer de “Out-groups” die het volk en de staat tegenwerken. Benadruk ze wanneer je maar kunt. Het moet alomtegenwoordig zijn. Maar blijf op legale grond!
 5. Bekleed alle functies – politie, leger, media, religie, industrie en justitie – met loyale mensen (leden van de “In-groep”, natuurlijk). Als er mensen zijn die niet willen gaan, blijf dan op legale grond. Overtuig ze. Beloof wat nodig is om ze aan boord te krijgen.
 6. Democratie onder de aandacht brengen. Breng de rechtsstaat in diskrediet die de democratie ervan weerhoudt haar werk te doen, namelijk het beschermen van het volk en zijn belangen. Waar hebben we deze wetten voor nodig als ze alleen de verachte “Out-groups” beschermen, zoals geïdentificeerd in punt 1 en 4? Zeg het hardop. Kondig aan dat je dergelijke criminele regels niet langer tolereert, dat je de macht terugbrengt naar het volk. Het negeren van ongemakkelijke wetten is de eerste illegale stap die je zet.
 7. Je moet nu zorgvuldig de reactie van het publiek observeren. Vooral de reactie van de groepen waar je afhankelijk van bent. Zoals hierboven vermeld: rechters, militairen, politie, administratie, enz. Als ze volgen, ga dan door. Als ze nog steeds niet loyaal genoeg zijn en blijven protesteren, ga dan terug naar punt 5 en herhaal deze lus totdat deze groepen je volgen. Promoot altijd de richtlijnen om deel uit te maken van de “In-groep” en benadruk de misdaden van de “Out-groep”.
 8. Zorg ervoor dat iedereen je volgt, ook al negeer je in het belang van het volk en de democratie de wet. Let goed op of iedereen je volgt in zo’n omgeving. Iedereen zal zijn collega’s, buren, familieleden, enz. in de gaten houden om te zien of zij ook zullen gehoorzamen. Iedereen zal bang zijn om als eerste te roepen dat de wet wordt overtreden. Als je deze stap hebt bereikt, ga dan als volgt verder. Arresteer de leider van de oppositie of enkele leden van de “Out-group”. Arresteer hem/haar om een voor de hand liggende reden. Iemand reed te hard met een auto, die niet eens een rijbewijs heeft? Perfect! Je laat iedereen zien dat je het doet omdat je het KAN.
 9. Nu kun je beginnen met de herstructurering van je land. Arresteer zoveel mogelijk mensen van de “Out-group” of de beoogde minderheidsgroep. Arresteer rechters die niet volgen. Blijf de wet overtreden en laat ambtenaren bevestigen dat alle wetten worden nageleefd, ook al is het duidelijk dat dit niet zo is. Blijf de zinnen gebruiken die je in stap één vond, toen je de vijanden identificeerde. Maar het allerbelangrijkste: neem de controle over de media en sluit particuliere mediabedrijven die zich niet aan de wet houden.
 10. Nu kun je je binnenlandse populariteit gebruiken om de mensen te laten zien hoe buitenlandse machten je in diskrediet proberen te brengen en het gebruiken als bewijs dat ze je land proberen te ondermijnen. De leden van de “Out-groep” zijn natuurlijk buitenlandse agenten die erop uit zijn om het volk te doden of tot slaaf te maken. Verspreid het met al je mediakracht. Heers.

Dit zijn enkele basisstappen. Het komt natuurlijk zelden voor dat alle bovenstaande stappen in één keer worden uitgevoerd. Dat is ook niet meer nodig, want deze fase is allang voltooid in veel staten/landen wereldwijd. Het Amerikaanse imperium deed het over de hele wereld en raad eens wie de “Out-group” was? Ja, de communisten. Maar het wordt nog steeds gebruikt om regimewisselingsoperaties uit te voeren in bepaalde landen. (Oekraïne, iemand?)

Zoals hierboven al vermeld, is het beroemdste voorbeeld de opkomst van een bepaalde Duitse (Oostenrijkse) leider tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. Maar om de massa te manipuleren, kun je ook maar één punt kiezen (van de tien punten hierboven) en dat aanpassen aan de huidige omstandigheden.

In wezen zijn, zoals al eerder gezegd, de meeste van de bovengenoemde stappen al (grotendeels) voltooid in alle westerse landen. Alleen een constante loop van de laatste paar stappen is nodig om aan te passen aan de huidige situatie en omstandigheden. Ik zal daar hier niet dieper op ingaan, maar je kunt nu de tien stappen nemen en ze vergelijken met mediaberichten en proberen gevallen te vinden waarin je gemanipuleerd wordt. Het is een leuk spel. 😊

Nationale belangen

Later zullen we meer leren over soevereine en niet-soevereine staten. Maar ik moet enkele punten vooraf uitleggen als basis voor de volgende hoofdstukken. Eenvoudig gezegd hebben soevereine naties alleen hun eigen nationale belangen. Gekoloniseerde/afhankelijke naties hebben twee agenda’s in hun nationale belangen:
 1. Als de koloniale meester je dat vraagt, doe dan alles wat je gevraagd wordt, zelfs als het je natie en haar volk zou vernietigen. Het beste recente voorbeeld is de voortdurende industriële zelfmoord van Duitsland. Breken met Rusland was bijna fataal. Toen Scholz op 3 maart 2023 het Witte Huis bezocht, kreeg hij metaforisch een touw en een pistool. Zijn taak is om zichzelf en Duitsland op te hangen en, terwijl hij hangt en sterft, het pistool te pakken en zichzelf neer te schieten om ervoor te zorgen dat de zelfmoord een succes wordt. Natuurlijk is deze metafoor ook van toepassing op het breken met China.
 2. De tweede agenda in de nationale belangenlijst is elk soort nationaal belang dat een natie kan hebben dat geen enkel belang van de koloniale meester zou schaden. Duitsland was er bijvoorbeeld in geslaagd om politieke en financiële controle over het continent te krijgen via de Europese Unie. Dit was tot nu toe het meest succesvolle onderdeel van de nationale belangenlijst. Agenda Twee staat nu op een kantelpunt. We zullen zien waar het toe zal leiden.

Soevereine naties hebben alleen Agenda Twee in hun nationale renteblad. Ze geven alleen om hun eigen nationale belangen en houden geen rekening met de belangen van andere staten. Natuurlijk KUNNEN ze wel rekening houden met de belangen van een andere staat ALS dat hun eigen belangen op de lange termijn dient. Ik zal hier een paar onvolledige vereisten schetsen voor een nationaal belangenblad van een soevereine natie:

 1. De belangen moeten de welvaart van de eigen bevolking veiligstellen.
 2. Ze moeten zorgen voor de binnenlandse en internationale veiligheid van hun eigen mensen.
 3. Ze moeten ervoor zorgen dat de natie nooit afhankelijk wordt van buitenlandse mogendheden op het gebied van handel, hulpbronnen, grondstoffen, voedsel en militaire uitrusting. Bovendien mag het land nooit afhankelijk worden van buitenlandse valuta of financiële systemen, vooral niet als die door één land worden gecontroleerd.
 4. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat de buren ofwel tot bevriende naties worden gemaakt, ofwel worden gedestabiliseerd of geëlimineerd als ze een bedreiging vormen voor de eerste drie punten.
 5. Ze moeten zorgen voor langetermijnplanning, vooral in demografische kwesties. De natie kan op de lange termijn alleen overleven als de demografie wordt gecontroleerd door de natie en niet door buitenlandse machten. Een hoog geboortecijfer moet worden aangemoedigd. Een lage emigratie moet een doel zijn. Robuuste gekwalificeerde immigratie moet worden aangemoedigd. Immigranten moeten een streng integratieprogramma doorlopen waarbij bepaalde doelen moeten worden bereikt.
 6. Alle pogingen van buitenlandse mogendheden om de jeugd van het land weg te lokken moeten agressief worden bestreden.
 7. Buitenlandse investeringen en bedrijven zijn welkom als ze in het land produceren. Bedrijven die alleen handel drijven moeten streng worden gecontroleerd.
 8. Buitenlandse NGO’s moeten als buitenlandse agenten worden bestempeld of volledig worden verboden.
 9. Buitenlandse media zouden ofwel verboden moeten worden als ze tegen de bovengenoemde punten werken, ofwel bestempeld moeten worden als buitenlandse agenten en hun werk zou bestempeld moeten worden als propaganda, met een verklaring erbij welk specifiek doel deze agent nastreeft met een bepaald propagandastuk om het bewustzijn te vergroten van hoe de buitenlandse manipulatie en interventie werkt.
 10. Als alle punten worden gevolgd, zou de jeugd werk moeten hebben om te produceren wat nodig is in het land, in plaats van alleen te bestaan om buitenlandse (Westerse) goederen te importeren en te consumeren. Jonge mannen moeten genoeg geld kunnen verdienen om een gezin groot te brengen. Vrouwen moeten soeverein kunnen kiezen of ze willen werken en de kinderen naar de kleuterschool willen brengen of thuis willen blijven om de kinderen op te voeden. Als ze thuis blijven, mag het jonge gezin geen financiële nadelen ondervinden.

Er zijn landen die zo’n agenda met succes implementeren. Helaas zijn dat er maar heel weinig. Meestal werden landen die zo’n agenda proberen te implementeren in het verleden gebombardeerd door de VS. Daar komt nu verandering in. Door de opkomst van een alternatief voor het Amerikaanse imperium zullen steeds meer landen hun eigen nationale belangen ontwikkelen. In feite zouden ze Agenda Eén van het nationale belangenblad moeten kunnen laten vallen.

Nu komen we bij de methoden die gebruikt worden om informatie aan jullie te geven, zodat jullie klaar en voorbereid zijn om het te ontvangen: Religies en Media.

Religies

Voordat ik inga op het onderwerp religie, wil ik graag iets verduidelijken. Ik geloof sterk in het orthodoxe christendom. Ik geloof sterk in God en Jezus Christus. Ik waardeer en respecteer ook alle religies, of het nu gaat om het christendom, de islam, het jodendom of het boeddhisme, om er maar een paar te noemen. Alle grote religies geloven natuurlijk in God. De namen verschillen misschien, maar dat doet er hier niet toe.

Toch is er een probleem. Ik wil het uitleggen aan de hand van een paar voorbeelden uit de huidige tijd. Het eerste voorbeeld is de “kleurenrevolutie”. Het Westen lokt graag protesten uit in andere landen, vaak met legitieme redenen. Zodra de beoogde regering begint af te brokkelen of een burgeroorlog uitbreekt, injecteert het Westen zijn eigen voorbereide leiders om de protesten en de kleurenrevolutie te kapen. Plotseling zijn de eisen niet minder armoede of vergelijkbare legitieme eisen, maar Amerikaanse troepen op hun grondgebied, of anti-Russisch zijn en/of toetreding tot de NAVO of de EU, etc.

Het tweede voorbeeld is COVID. Ik geloof dat elk land wereldwijd de “maatregelen” tegen COVID heeft gekaapt om hun eigen politieke doelen te implementeren en om massaal “nieuwe technologieën” te testen. Gekken zoals de WEF-menigte zaten gewoon te wachten op welk virus dan ook om enkele van hun dromen, beschreven in het boek “The Great Reset”, uit te voeren. Nogmaals, een kaping van een legitiem evenement voor politieke belangen. Voor een beter begrip, vergelijk het gedrag van politici en de media tijdens COVID met mijn tien oorspronkelijke regels om de massa’s te manipuleren. Je zult opzienbarende overeenkomsten vinden.

Nu terug naar religies. Ik geloof dat Jezus Christus op aarde leefde en stierf als martelaar, zoals de Bijbel zegt. Of hij werkelijk wonderen verrichtte of dat er metaforen werden beschreven, weet ik niet. Ik geloof ook dat er bijgevolg twee dingen gebeurden:

 1. Gelovigen schreven op wat ze meenden te ervaren en begonnen zo de vroege stadia van het christendom.
 2. Heersers zagen een kans toen het christendom zich in de daaropvolgende decennia en eeuwen begon te verspreiden en kaapten de beweging om de mensen te controleren en te beïnvloeden.

Hetzelfde geldt voor het Jodendom (vroeger) en de Islam (later). En alle andere religies en volkeren (Grieken, Romeinen, Scandinaviërs, Indianen, enz.) ook. In feite waren religies “De Media” of de bron van bijna alle kennis bijna vanaf het begin van de mensheid tot de 18de of 19de eeuw.

Nu heb je een legitieme reden om te geloven en goede daden te verrichten. Het meeste van wat onderwezen wordt is goed. In principe lijken de Bijbel, de Koran en de Tenach allemaal erg op elkaar en in feite prediken ze in grote lijnen goede daden. En in de meeste gevallen worden deze religies ten goede gebruikt. Maar er is die 1% (verzonnen getal) van de dogma’s van een religie die wordt gebruikt voor “conceptie”, om een of ander politiek idee in je hoofd te stoppen onder de dekmantel van religieuze dogma’s waarvan de machthebbers willen dat je ze gelooft. Helaas heeft deze 1% in de geschiedenis van religies geleid tot rampzalige oorlogen en misdaden tegen de mensheid.

We kunnen zeggen dat religies en kerken ook gekaapt worden door de elites om de mensen te beïnvloeden en te controleren. In het bijzonder worden onderwerpen gecommuniceerd die de politici niet openlijk konden communiceren. De collectieve kerk (van alle religies) kan dat doen in plaats van de politici onder het mom van sommige religieuze concepten (misleiding).

Dit kan twee kanten op gaan. De priesters, rabbijnen, imams, etc. communiceren de stemming van het volk naar hun superieuren. Net als in het leger, vooral het Amerikaanse leger, geldt dat hoe hoger je in de bevelstructuur zit, hoe meer je een politicus bent. Als de informatie sommige hoge echelons bereikt, dan kun je er zeker van zijn dat ze in directe communicatie staan met de machthebbers (regeringen/agentschappen) en alles van belang doorgeven. Niet alleen in het Westen, maar wereldwijd. In elk land. Ja, ook Rusland.

Deze verklaringen waren duizenden jaren geldig. Met de opkomst van gedrukte media (boeken, kranten, pamfletten, enz.) begonnen de dingen langzaam te veranderen. Als we aannemen dat de eerste kranten opkwamen in de 17e eeuw , dan kunnen we ook aannemen dat de overgang van de bron van kennis van de Kerk naar de Media een paar eeuwen duurde. In de tussentijd gingen beide hand in hand. Ik kom later op de Media.

Door de opkomst van digitale media en sociale media is het nut van religies afgenomen. Ze zijn niet langer nodig voor het rijk. Soevereine naties hebben de religies nodig om de bovengenoemde geldige en legitieme redenen. Het Amerikaanse rijk gebruikt de religies en kerken van zijn koloniën om zijn doelen te bereiken, wat een teken is dat de doelnaties niet soeverein zijn en geen of zwakke nationale belangen hebben.

Rusland, bijvoorbeeld, zal de controle over zijn religies (kerken, moskeeën, enz.) verder nodig hebben. We zien alle pogingen van het Westen om de Russisch-orthodoxe kerk over de hele wereld op te splitsen, om “onafhankelijke” lokale afdelingen te creëren. Het meest recente voorbeeld is de nieuw vertakte Oekraïens-orthodoxe kerk. De Russische staat en zijn agentschappen oefenden invloed uit in binnen- en buitenland met de hulp van de orthodoxe kerk. Vandaar de pogingen van het Westen om deze invloed te verminderen. Is het dan niet slecht wat de Russen doen, hun mensen beïnvloeden? Nou, zoals ik al zei, elites overal doen dit al sinds het begin van de mensheid. De vraag is of je het voor goede of slechte doeleinden doet. Goede: Het bevorderen van de nationale belangen. Slecht: Het bevorderen van buitenlandse belangen of het creëren van een tirannie of dictatuur.

Manipulatie is een van de hoekstenen van een soevereine natie. Een natie kan haar burgers manipuleren om nationale belangen te bereiken (hierboven beschreven in het overeenkomstige hoofdstuk), of ze kan ze manipuleren voor slechte of kwade doeleinden. Het is een feit dat IEDERE natie gebruik maakt van verschillende vectoren van invloed op haar bevolking om bepaalde nationale belangen te bereiken. De vraag is altijd of deze vectoren worden gebruikt voor het eigen nationale belang van een natie, of, als je een afhankelijke (kolonie) natie bent, namens de meester natie.

Daarom zien we de dood van het christendom en kerken in het Westen. Ze zijn niet langer nodig om invloed uit te oefenen en bovenal prediken ze of zijn ze gebaseerd op familiewaarden. Gezinswaarden zijn in tegenspraak met macro-economische kortetermijnoverwegingen waar iedereen de klok rond moet werken om groei te bereiken in de internationale concurrentie. Moeders en gezinnen zijn vergif voor groei in de macro-economische kortetermijnoverwegingen. Vandaar de woke-beweging.

Natuurlijk is het hebben van helemaal geen moeders veel giftiger voor de macro-economie als je kijkt naar het langetermijnperspectief. Als je vandaag groei nodig hebt en je wordt toch maar voor een paar jaar verkozen, waarom zou je dan nadenken over of investeren in de toekomst als je nu herkozen moet worden? Daarom mobiliseer je al het mogelijke, moeders, kinderen, etc., om te werken aan groei. Vrouwen die niet zwanger worden zijn nog beter. Je hebt geen maanden of jaren zwangerschapsverlof of verminderde werkuren. Je hebt de volledige werkkracht van de vrouwen tijdens je ambtstermijn.

Zoals ik al zei, het christendom is dood in het Westen. In feite is het de vijand van de staat. En daarmee alle andere religies. De katholieke kerk is nog steeds machtig, ook al verliezen haar lokale afdelingen steeds meer leden en staat ze op het punt om wakker te worden. Toch luisteren miljarden mensen nog steeds via bepaalde kanalen naar de katholieke kerk.

Je zou een medium dat nog steeds miljarden volgelingen heeft niet om zeep willen helpen als je er controle over hebt. Op dit moment lijkt het er volgens mij op dat er een poging wordt gedaan om de katholieke kerk om te vormen zodat de mensen haar niet massaal verlaten. Daarom moeten de klassieke familiewaarden vervangen worden door iets dat het imperium beter dient. Zal het keizerrijk erin slagen om de katholieke kerk om te gooien? Dat valt nog te bezien.

Als we dit omdraaien, dan zouden we kunnen zeggen dat de meeste religies dergelijk gedrag als kwaadaardig beschrijven. Misschien is iemand ergens kwaadaardig? Wie zal het zeggen?

Zie je, religie heeft nog steeds een enorme invloed op mensen. In sommige landen meer en in andere (het Westen) minder. Maar toch proberen de elites het uiteindelijk te gebruiken voor massamanipulatie, soms met een goed doel en soms met een slecht doel.

De media

Basis

Welkom bij de Media. De opvolger van de religies. Tenminste op het westerse halfrond. Wat is de media? Ik zal hier geen definitie geven. Lees het Wikipedia-artikel voor een uitsplitsing. Ja, Wikipedia is ook onderdeel van de Media. Maar ik zal slechts een paar voorbeelden noemen: Televisie, bioscoop, films, muziek, kranten, tv-nieuws, sociale media, slimme apparaten, IoT, boeken, tijdschriften, internet, internetblogs etc.

Het doel van de media is om elke vorm van informatie aan zoveel mogelijk mensen over te brengen. Aangezien de meeste Westerse mensen op de een of andere manier toegang hebben tot de media en de rest van de wereld dit razendsnel inhaalt, kunnen we gerust stellen dat het de perfecte manier is om een boodschap zo snel en zo breed mogelijk te verspreiden.

We hebben hetzelfde probleem met de media als met religies. Je kunt de media voor goede en slechte doeleinden gebruiken. Slechte doelen kunnen natuurlijk de verspreiding van pedofilie zijn. Ook al zijn zulke doeleinden zeer belangrijk om te benadrukken, ik zal me in dit artikel alleen richten op manipulatie, beïnvloeding en propaganda.

Precies, net als bij religies moet de nationale staat of het nationale rijk invloedspunten creëren. Vroeger was dat alleen de kerk. Vergeet niet dat de hogere echelons van de kerken samenwerken met staatsactoren en -agentschappen. Hetzelfde geldt voor de media. Een natie heeft een breed netwerk van verschillende mediakanalen nodig die enigszins verschillen met betrekking tot de politieke richting. Een beetje links, een beetje rechts of in het midden.

Als je vijf grote mediakanalen in een land hebt die allemaal precies dezelfde boodschap schrijven, zou dat enigszins verdacht zijn. In feite moeten deze mediakanalen enigszins verschillende boodschappen hebben om alle sociale en politieke sferen aan te trekken. Om alle mensen te vangen en ze niet naar onafhankelijke of alternatieve media te laten gaan. In feite zitten deze mediakanalen, aan de oppervlakte, niet op dezelfde golflengte. Maar ze zullen elkaar altijd steunen tegen onafhankelijke en alternatieve media. En bovenal zullen ze dezelfde geopolitieke richting voorstaan. In het Westen komt het erop neer dat iedereen pro NAVO moet zijn.

Ik zal dat in toekomstige hoofdstukken uitleggen, maar laat me eerst iets anders uitleggen.

Wat ik net beschreef is het systeem van de Mainstream Media (MSM). Ze doen meestal goed werk in niet-politieke onderwerpen. Maar ze gebruiken deze 1% van de informatie, in wezen zoals religies dat doen, om je politiek te beïnvloeden, of als je in een koloniale natie woont, geopolitiek.

De werknemers van de MSM zijn dus geen leugenaars. Het zijn meestal zeer capabele mensen, en ik zou veel voorbeelden kunnen noemen. Als je hun werk evalueert, moet je je eerst afvragen wat hun doelen/doelstellingen zijn. En je moet hun werk evalueren in het licht van deze doelstellingen. De media, althans de MSM, zijn een geheime tak van de staat. In wezen hebben ze, net als het leger, de taak om politiek te bedrijven met andere middelen, behalve dat ze officieel geen deel uitmaken van de staat. Tenminste, niet altijd. Natuurlijk zijn er ook staatsmedia.

We kunnen dus concluderen dat het doel van de MSM is om de nationale belangen van hun land of van de koloniale meester uit te voeren en te bevorderen, afhankelijk van waar je woont. Bovendien kunnen we de werknemers, tenminste degenen die verantwoordelijk zijn voor het politieke gedeelte, informatiesoldaten noemen.

In wezen steun ik een dergelijk systeem. Als je in een soevereine staat leeft, zorgt dit voor nationale cohesie en de verwezenlijking van nationale belangen. Waarom ik besloten heb dit allemaal uit te leggen, is omdat het grootste deel van de wereld op dit moment onder invloed of onder directe controle van het Amerikaanse imperium leeft. Daarom zijn de meeste landen afhankelijk en worden de mensen direct beïnvloed tegen hun eigen nationale belangen in ten gunste van het imperium. Het is een totaal misbruik van het mediasysteem.

De lokale MSM doen dus goed werk, afgemeten aan hun doelstellingen. Ze beïnvloeden je in het voordeel van de koloniale meesters. Je kunt het liegen noemen, maar dat is het niet. Het is een oorlogsmiddel dat effectief gebruikt wordt door bekwame informatiesoldaten.

Hetzelfde geldt voor alle andere soorten media, ook al had ik het alleen over nieuws. Hetzelfde geldt voor films (Hollywood), muziek, videogames, enz.

De volgende vraag is natuurlijk hoe je gemanipuleerd wordt om te geloven wat je verteld wordt.

Goede artikelen

Denk eerst aan de tien regels voor het manipuleren van de massa (hierboven beschreven).

Ten tweede, probeer het volgende te begrijpen:

 1. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat mensen je vertrouwen. Daarom moet je uitstekende artikelen of andere inhoud hebben. Meestal moeten de mensen je blindelings vertrouwen. Als we het hebben over tijdschriften, dan moet je uitstekende wetenschappelijke en economische artikelen hebben. Als we het over televisie hebben, denk dan aan enkele grote streamingbedrijven. Ik noem hier geen namen. Ze kunnen series produceren met geweldige inhoud. Sommige zijn geweldig. Mensen zullen hen vertrouwen en abonnementen kopen. Ze zullen naar allerlei series kijken.
 2. Ten tweede, als de mensen je vertrouwen (omdat je uitstekende artikelen hebt over wetenschap en sport), dan kun je van tijd tot tijd fatsoenlijke politieke of geopolitieke boodschappen implementeren die je lezerspubliek moet geloven. Ik hield van de Hollywoodfilm “Inception”. Daarom noem ik dit concept “Inception”. Geef de mensen een veilig gevoel. Zorg dat ze je geloven en vertrouwen. En geef dan kleine signalen af om ze politiek of geopolitiek te beïnvloeden. Er zijn geweldige series op de streamingdiensten. Helaas raak je na het eerste geweldige seizoen “verslaafd”. Je wilt meer leren in de volgende seizoenen. Vervolgens word je in de volgende afleveringen gebombardeerd met “politiek correcte” boodschappen en “woke ideologie”.

Er is een uitstekende Europese krant die zich richt op macro-economie. Het is een mainstream mediakanaal. Het heeft zelfs een aantal geweldige podcasts over macro-economie. Eersteklas journalistiek. Ik zal hier geen mediakanalen noemen, want ik wil niet in de problemen komen. Maar als er oorlog is, ga ik ervan uit dat de verslaggevers hun zakelijke outfits veranderen in militaire outfits en ideologische onzin gaan schrijven.

Ik geniet ook van die onzin, omdat je er veel van kunt leren door de ideologische informatie-oorlogspropaganda van meestal zeer capabele en intelligente mensen te analyseren. Ze plaatsen altijd berichten tussen de regels door (waar je uit kunt opmaken wat ze echt denken). Ik zal daar hier niet dieper op ingaan.

Manipulatieve artikelen

Oké, we zijn nu meer te weten gekomen over mijn versie van “Inception”. Ik weet zeker dat er een ander woord in de psychologie is, maar omdat ik geen psycholoog ben, houd ik het bij “Inception”.

Laten we nu wat dieper op dit concept ingaan. Wat we hebben geleerd is dat je het vertrouwen van je doelwitten moet winnen. Als je hun onvoorwaardelijke vertrouwen hebt, kun je ze voeden met kleine hapjes van wat jij wilt dat ze geloven. Stap voor stap, voortdurend. Je stopt een idee in hun hoofd dat groeit en uiteindelijk zullen ze ervan overtuigd zijn dat het de waarheid is, alsof het hun eigen idee was.

Zo werkt het in vredestijd. En het werkt. In wezen was het zo tot 2014. Dat was de eerste keer dat ik persoonlijk meemaakte dat de media in een razende modus veranderde en al het nieuws 180 graden omdraaide. Het was de volledige activering van de informatieoorlog. Niet liegen! Informatie oorlogvoering. Het was niet de schuld van de schrijvers, het waren geen idioten, leugenaars, enz. Ze deden hun werk, precies zoals een soldaat dat doet op het slagveld. Hij is geen moordenaar. Hij doet dit niet voor eigen gewin. De soldaat vecht en doodt, in het beste geval, voor zijn vaderland. In het ergste geval voor een vreemde mogendheid. (Wie dienen de Oekraïense soldaten?)

Als je nu in oorlogsmodus bent en je je niet hoeft te bekommeren om de stap-voor-stap-aanpak, dan kun je schakelen. Je krijgt exacte instructies van een superieure instantie, bijvoorbeeld van een aantal aan de VS gelieerde media-agentschappen, en je schrijft je artikelen met kleine verschillen. Omdat er veel MSM-zenders in een land zijn, moet je een klein verschil maken, zodat de schapen de synchronisatie niet opmerken. Intelligente mensen merken het wel, maar zeggen er niets van omdat ze bang zijn voor wat de anderen denken als ze niet op één lijn zitten.

We zien dit momenteel in Oekraïne. De Russische media werden in veel westerse landen gesloten en zijn niet langer toegankelijk. Er zijn wel alternatieve media, maar die hebben een heel klein bereik. Bovendien worden ze voortdurend geïntimideerd door de regering en door de MSM. Je kiest iets in je doelland dat als slecht wordt beschouwd, bijv. nazi’s, en je herhaalt als MSM-zender voortdurend dat deze alternatieve en onafhankelijke media nazi’s zijn. Klus geklaard.

Nu kun je beweren wat je wilt. Er is geen eenvoudige manier om je ongelijk te bewijzen als er geen alternatieve informatie is. Er is alternatieve informatie, maar die heeft een beperkt bereik. Als het bereik te groot wordt, wordt het dienovereenkomstig verkleind. Je kunt dus gaan beweren dat Rusland precies het aantal troepen verliest dat Oekraïne inzet. Je kunt zeggen dat Artemovsk een gehaktmolen is voor Russische troepen. Je kunt beweren dat Oekraïne duizenden Russische tanks heeft veroverd en tegelijkertijd beweren dat Oekraïne dringend tanks nodig heeft om te overleven en dat Oekraïne aan de winnende hand is. Het maakt niet uit of het logisch is of niet. Je zit nu precies in de cyclus die ik beschreef in de tien stappen aan het begin van dit artikel.

Wat als de waarheid aan het licht komt? Denk hier eens over na:

 • De winnaar schrijft geschiedenis. In het geval van een Oekraïense (NAVO) overwinning zouden de geschiedenisboeken (als er al een vervolg op de geschiedenis zou zijn) geschreven worden in het voordeel van het Westen, van Oekraïne en zijn absurde claims.
 • Als Rusland wint, zoek je een zondebok en ga je verder met het volgende bedrogverhaal. Het COVID-tijdperk was een heel goed voorbeeld van hoe het werkt. Elke drie maanden kwam er een nieuwe absurde maatregel in de media en alle regerings- en mediakanalen beweerden meteen dat het nooit zou gebeuren. Drie maanden later was het wet. Wat maakt het uit? Als je het er niet mee eens bent, dan ben je wat in jouw land slecht is, bijvoorbeeld een nazi, of wat heb je. Je kent het spel. Zodra je hoort dat dit of dat wapensysteem NOOIT aan Oekraïne geleverd zal worden, kun je er zeker van zijn dat een van de volgende twee realiteiten van toepassing is:
  1. Drie maanden later, zodra het publiek voldoende voorbereid is, worden de wapens geleverd.
  2. De wapens waren al geleverd, nog voordat de eerste bewering werd gedaan dat ze nooit geleverd zullen worden.
 • Het belangrijkste bij het construeren van het verhaal is om altijd bereid te zijn om het verhaal te veranderen, maar alleen als de verandering een uitgemaakte zaak is. Blijf bij het verhaal tot het zover is.Dit verhaal wordt de hele oorlog door aangehouden, ook al zijn er in deze periode tussen de 100 en 200 duizend Oekraïense soldaten gesneuveld. En tot 400.000 Oekraïense soldaten zijn gewond geraakt of gevangen genomen, zodat ze niet langer aan de oorlog kunnen deelnemen. Maar dat maakt niet uit zolang het Westerse publiek geen andere/nauwkeurige informatie kan krijgen.De Amerikaanse inlichtingendiensten weten precies hoe de situatie ter plaatse is. En ze weten ongeveer wanneer een ineenstorting nabij is. Het verhaal zal dus stap voor stap veranderen, geleidelijk op het laatst mogelijke moment. Dit geldt voor alle mogelijke gebeurtenissen, niet alleen voor de oorlog in Oekraïne.

  Plotseling is een strategisch belangrijke stad als Artemovsk (Bakhmut) niet meer strategisch belangrijk. Of plotseling hebben de Oekraïners zware verliezen geleden tijdens de oorlog, ook al werd tot voor kort gemeld dat Oekraïne slechts zo’n 10.000 slachtoffers had. Voordat er een grote verandering op de grond dreigt, kan de virtuele realiteit worden gehandhaafd. Het is meer dan voldoende om het verhaal stap voor stap aan te passen, een paar weken of een maand van tevoren. Denk aan “Inception”. Het westerse publiek wordt goed gevoed door de MSM. Zo’n 70% van de mensen gelooft de MSM volledig. De andere 30% zwijgt omdat ze niet geïntimideerd willen worden.

  Het is hetzelfde als het spreekwoordelijke koken van een kikker.

Werkelijk fascinerend… op een Faustiaanse manier.

Goede reden

Maar het is wat het altijd is geweest, duizenden jaren lang. Je hebt de media (sinds er media bestaan) en/of religie nodig als hoeksteen(en) van de staat om de nationale belangen hoog te houden, en daarmee bedoel ik de echte soevereine nationale belangen. Koloniën zoals Italië, Duitsland, Frankrijk, Japan, enz. hebben dat niet. In feite hebben ze (zoals ik al eerder heb uitgelegd) de nationale belangen van de koloniale meester, die een hogere prioriteit hebben dan hun eigen belangen.

Hiermee kun je de mensen zover krijgen dat ze meegaan in je beleid. Soms is beleid dat eigenlijk gunstig is voor je nationale belangen moeilijk over te brengen door politici. Hier doen de media en religies “Inception” werk om de mensen voor te bereiden op harde maatregelen en wetten. Bovendien creëer je ook een nationale samenhang en patriottisme. Al deze maatregelen zijn tot op zekere hoogte belangrijk om een soevereine staat te blijven. Overdreven maatregelen zijn echter ook slecht, zoals we tachtig jaar geleden in Duitsland zagen.

Er moet dus een balans zijn tussen controle over en vrijheid van het volk. De mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze worden gecontroleerd of hun vrijheden worden ontzegd als de bepaalde strategie van de overheid/media goed wordt uitgevoerd.

Helaas levert de geschiedenis altijd een aantal psychopaten, dictators en tirannen op die misbruik maken van dergelijke mechanismen, mechanismen die meestal voor een goed doel gebruikt zouden moeten worden.

Wat ik wil zeggen zijn de volgende twee dingen:

 1. Als je de mensen onder controle houdt voor het goede doel om ze te beschermen en de welvaart van de natie te stimuleren, dan is alles goed. Er zijn veel goede voorbeelden.
 2. Helaas is controle, zoals al eerder beschreven, in de geschiedenis te vaak misbruikt. Het is gebruikt als onderdrukkingsmiddel. Bekijk de tien stappen aan het begin van het artikel en bedenk hoe dictators ze door de geschiedenis heen hebben toegepast.
Slechte oorzaak

Dus ook al steun ik het concept als het voor een goed doel wordt uitgevoerd, de grimmige realiteit is dat vandaag de dag meer dan 150 landen wereldwijd volledig onder controle van de media staan en gemanipuleerd worden door het Amerikaanse imperium. Dus voor een slecht doel. Buitenlandse naties controleren is slecht. Beheerst worden door vreemde naties is erger. Dat is wat ik in dit artikel wil schetsen.

Als een buitenlandse macht jullie mediapresentatie controleert, dan zijn jullie een afhankelijke natie. Een moderne kolonie.

Alleen als je media onafhankelijk zijn en in het voordeel van de nationale soevereine belangen werken, ben je een onafhankelijke natie en ook geen dictatuur. Als je onafhankelijk bent, maar je regering gebruikt de media tegen haar eigen mensen en niet in het belang van de natie en haar mensen, dan leef je in een dictatuur en dat is SLECHT!

Herhalende en gesynchroniseerde zinnen

Het is soms grappig om de huidige slogans van de mediastrategie van het Amerikaanse rijk te volgen. Sommige grappige jongens (metaforisch, natuurlijk) reizen rond met een zwarte koffer en overhandigen de nieuwe mediaslogans aan de leiders van hun kolonies. Lees: Italië, Duitsland, Frankrijk, Roemenië, Japan etc.

Nu, uit het niets, herhalen alle “leiders” plotseling dezelfde slogans. “We zullen Oekraïne steunen zolang het nodig is”. “We zullen nooit tanks leveren aan Oekraïne”. “Rusland blies Nord Stream op”. “We zullen niet onderhandelen over een slechte vrede”. En ga zo maar door. Duitsland heeft gewoon besloten zichzelf om zeep te helpen, en dat is echt fascinerend. Scholz reisde naar Washington om persoonlijk de nieuwe orders van Duitsland op te halen en de nieuwe mediaslogan: “Als China wapens levert aan Rusland, zullen we China straffen.” Hahaha.

Als je mijn artikel over Duitsland hebt gelezen, weet je dat Duitsland kritisch afhankelijk is van China. Scholz ging naar Washington om zijn nieuwe orders te ontvangen, evenals een touw en een pistool. De laatste twee moeten ervoor zorgen dat de zelfmoord van Duitsland een succes wordt. Zoals ik al zei, echt een fascinerende nieuwe slogan van de media.

Persvrijheid

Het Amerikaanse imperium bevordert persvrijheid over de hele wereld. Waarom? Zoals ik al zei, via dit medium en via NGO’s kan het imperium de distributie van informatie wereldwijd controleren en een alternatieve realiteit creëren in de mediasfeer. Het imperium kan de lokale politici controleren en hen indien nodig elimineren. Het is heel gemakkelijk om een staatsgreep in een land te plegen als je de media beheerst. Tegelijkertijd wordt het duidelijk dat het doelland geen soevereiniteit heeft. Als het soeverein was, zou het nationale belangen hebben die zoiets zouden verbieden.

Merk op dat vrijheid van de (onafhankelijke) pers goed en juist is, vooral om dictaturen te voorkomen. Maar het mag nooit controle door buitenlandse machten toestaan. De lokale MSM moet ofwel onder controle staan van de lokale overheid, of, veel beter, onder GEEN controle. De vrijheid van meningsuiting/pers is absoluut belangrijk, zoals eerder gezegd, om dictaturen (of erger nog, buitenlandse controle) te voorkomen.

Operatie Mockingbird

Ik zal hier niet dieper op dit onderwerp ingaan, maar ik raad je aan om jezelf te informeren over “Operatie Mockingbird” van de CIA. Het is de operatie om buitenlandse en binnenlandse media te controleren en te beïnvloeden via “Inception”. Er is genoeg materiaal te vinden op het internet.

Geheime wetten en rechtbanken

Voor het volgende hoofdstuk, Social Media, moeten we eerst een belangrijk feit begrijpen. Ik zal het oppervlakkig beschrijven, omdat er veel informatie beschikbaar is op het internet.

In bijna elk land, maar vooral in landen met grote nationale belangen, zijn er zowel geheime wetten als geheime rechtbanken. Ze zijn er om terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden en om gebeurtenissen te voorkomen die de nationale veiligheid zouden schaden. Maar zoals alles wat in theorie goed is, kunnen ook deze wetten onbedoelde gevolgen hebben.

Laten we eens kijken naar de onthullingen van Edward Snowden. De meeste dingen die ik hieronder zal schrijven, kun je vinden in zijn vrijgegeven documenten en in de mediaberichten waaraan hij meewerkte. Helaas kan ik het concept van geheime wetten en rechtbanken om een paar redenen niet dieper uitleggen:

 • Als een mediaonderneming (vooral sociale media, maar ook alle andere soorten media) een bepaald kritisch aantal gebruikers bereikt, wordt het relevant voor de nationale veiligheid.
 • Wat ik tot nu toe geschreven heb, zou je een idee moeten geven van wat ik echt wilde zeggen. Het zal duidelijker worden in de volgende hoofdstukken. Ik denk dat het beter is om nog niet te diep op dit onderwerp in te gaan.
Sociale media en Big Tech

Basis

Sociale media zijn de perfecte plek voor beïnvloeding en controle. Eerst waren het de religies, toen de kranten en nu hebben we de sociale media. Sinds iedereen heeft besloten zijn eigen spionageapparaat bij zich te dragen, is alles gemakkelijk. Nu ben ik geen moderne Luddiet die in de kelder woont en zich verbergt voor mobiele telefoons. Ik maak volledig gebruik van alle beschikbare technologie. Zolang je geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid of deel uitmaakt van de georganiseerde misdaad, gebeurt er niets met je gegevens. De lokale politie heeft geen toegang zonder gerechtelijk bevel.

Oké, laten we beginnen. Hoe kun je politieke spelers beïnvloeden, manipuleren en chanteren, zowel binnenlandse als buitenlandse? Zoals ik hierboven al aangaf, zijn sommige wetten in theorie van toepassing op bedreigingen van de nationale veiligheid. Dit is een zeer flexibele term.

Je hebt wereldwijde macht als je wereldwijde informatie hebt. Laten we aannemen dat alle grote media- en softwarebedrijven een interface zouden hebben waarmee ze in realtime toegang zouden hebben tot al hun gegevens, in het bijzonder tot databases van sociale media. Ook aan overheden in kolonies. Zou dat geen droom zijn voor elke keizer? Kun je je niet voorstellen hoe senator Palpatine uit Star Wars zou lachen?

Databasetechnologie

Laten we snel in de basis van relationele databasetechnologie duiken. Een database bestaat uit ten minste één en soms wel honderdduizenden records. Elk record is de representatie van een echt object en elk record heeft velden met informatie. Sommige velden zijn er alleen voor bijkomende redenen. Je hebt bijvoorbeeld een veld “Persoon”, waarin je naam wordt opgeslagen. Dan heb je een veld “Adres”, enzovoort. De informatie in de velden blijft altijd binnen het record, dat een enkel reëel object voorstelt. Merk op dat het duidelijk is dat persoon A het adres B heeft, aangezien al zijn gegevens zijn opgeslagen in de overeenkomstige velden. Een spreadsheet (tabel) is een perfect voorbeeld van een eenvoudige database.

Laten we ons nu eens voorstellen dat een grote social media-applicatie duizenden databases heeft, elk voor een specifiek gebruik of toepassing. Maar omwille van de vereenvoudiging zullen we aannemen dat er slechts één enkele database is in elke grote sociale-mediatoepassing. Facebook bestaat uit één enkele tabel met alle informatie die van gebruikers wordt verzameld. Neem aan dat Twitter, Instagram, enz. dat ook doen.

Je hebt gebruikers in elke toepassing van sociale media. Dat is het doel ervan. Laten we aannemen dat deze enkele tabel de tabel “Gebruiker” is. Het zal een ID hebben, en laten we het verder vereenvoudigen en zeggen, een e-mail.

Stel je nu voor dat je Senator Palpatine bent (binnenkort Keizer) en je wilt toegang tot alle databases binnen je bereik. Wat ga je doen?

Je zult een programma ontwikkelen dat alle gebruikers in alle verbonden media (ook wel kritieke massa genoemd) met elkaar verbindt en ze allemaal traceerbaar maakt via het internet. Elke beweging. Hoe werkt het?

Wel, je schrijft een toepassing, soms een crawler genoemd, die niets anders doet dan de vrij toegankelijke interfaces van alle aangesloten mediaondernemingen controleren op nieuwe gegevens voor nieuwe of gewijzigde gebruikers. Het controleert een set informatie over de gebruikers. Naam, e-mailadres, gebruikte IP-adressen, enz. De gevonden informatie wordt vergeleken met een groot datawarehousesysteem, waar voor elke geregistreerde persoon wereldwijd een record is opgeslagen. Naam en ID, enz.

Nu heb je een database van alle geregistreerde personen en een verbinding met alle bijbehorende databases van media en overheidsinstanties. De crawlerapplicaties maken deze verbindingen 24/7. In feite kun je nu de viewerapplicatie van deze gigantische datawarehouseapplicatie nemen, naar een bepaalde persoon zoeken en realtime toegang krijgen tot al zijn media-accounts die met het systeem verbonden zijn. Ja, ook allerlei messenger-applicaties. Je hoeft niet gehackt te worden. Je kunt jezelf niet beschermen. Dit programma heeft de “sleutels”.

En nu ben je zo doorzichtig als glas.

Nu moet ik een paar dingen uitleggen. Alle informatie hierboven is volledig overgenomen uit de documenten van Edward Snowden. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om de tonnen gigabytes aan gegevens die hij heeft vrijgegeven in een paar honderd woorden te vereenvoudigen, zodat het voor iedereen te begrijpen is. Ik weet nog veel meer, maar dat is alles wat ik kan zeggen, aangezien het openbaar is en de genoemde informatie meer dan tien jaar oud is.

Nogmaals, maak je geen zorgen! Als je geen superschurk bent of als je geen staatsgreep of iets dergelijks plant, zal niemand in je gegevens kijken. Persoonlijk ga ik ervan uit, maar ik weet het niet, dat je interessant wordt voor bepaalde instanties als je meer dan 0,1% van de bevolking van het land waar je woont als volgelingen hebt en je hard optreedt tegen je regering. Dan zou je mogelijk de aandacht kunnen trekken.

Daarnaast ben je zeker interessant als je een machtspositie of invloed hebt. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te controleren.

Informatieoorlog over sociale media en (selectieve) vrijheid van meningsuiting

Social media werd ondertussen echt grappig voor me.

Ik herken schijnbaar legers van westerse en oosterse beïnvloeders, trollen, experts, enz. die elkaar bevechten in de publieke sfeer; vechten om de soevereiniteit van de interpretatie van de circulerende informatie. In feite zijn veel van de mensen waar je graag naar luistert zeker op de een of andere manier “beïnvloed” door bepaalde instanties.

Je kunt echt zien hoe de informatieoorlog op het internet woedt. En ik wil daar als normaal natuurlijk mens zeker geen deel van uitmaken! Ik wil voor niemand het propagandamateriaal zijn.

De vrijheid van meningsuiting houdt inderdaad op, zelfs in het Westen, zo snel als je “Free Speech” kunt zeggen! 😊 Zoals al in een eerder hoofdstuk is gezegd, krijg je een etiket opgeplakt dat je associeert met iets heel slechts in je land. In veel landen zijn dat nazi’s. Dus als je je recht op vrije meningsuiting omarmt, ben je een nazi. Bijvoorbeeld: “Ik steun geen oorlog tegen Rusland. Ik wil vrede in Oekraïne”. Het is glashelder! Je bent een nazi! Als je een zogenaamde “slechte vrede” steunt, dan ben je een nazi. Probeer nu je recht op vrije meningsuiting uit te oefenen als nazi 😊 Een “slechte vrede” is trouwens alles wat niet het uiteenvallen van Rusland inhoudt. In wezen wat de echte nazi’s destijds van plan waren! Maar wie maalt er om vrije meningsuiting en feiten? Je bent een nazi als je tegen dingen bent die nazi’s deden en die Oekraïne/NAVO vandaag doet.

Soevereine en afhankelijke landen

Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen laten begrijpen hoe de media tegenwoordig werkt. En waar je rekening mee moet houden als je ze consumeert. Het beste is om de media van beide kanten te consumeren en ook enkele alternatieve media. Als je een beetje intelligent bent, kun je de waarheid, die ertussen ligt, zelf zien. Ja, je leest het goed. Rusland doet hetzelfde, maar in naam van zijn soevereiniteit. Het Westen doet het om zijn neokoloniale systeem van niet-aangegeven, onofficiële kolonies in stand te houden.

Bovendien hoop ik dat ik een beetje heb kunnen uitleggen wat het verschil is tussen soevereine landen en koloniën. Ik wilde vooral benadrukken dat het Westen het koloniale tijdperk nooit heeft verlaten. Het is alleen een meester geworden in het verbergen van het feit dat een land een kolonie is tegen zijn burgers. Dit geldt zowel voor Europa als voor Afrika en nog veel meer plaatsen.

Conclusie

Dit neokolonialisme en al zijn media/religiecontrole over zijn koloniën zal beginnen af te breken na de overwinning van Rusland in Oekraïne. Tenminste, de overwinning is één kant van de medaille. De tweede kant van de medaille is de macro-economische kant.

Geef een reactie