In een rapport van de Financial Times, waarin de groeiende angst van de Egyptische regering voor een potentiële massale vluchtelingencrisis wordt beschreven, zei een niet bij naam genoemde functionaris naar verluidt dat hij 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen naar Europa zou sturen als ze uit Gaza zouden worden verdreven, schrijft Johannes Cody.

Volgens de Financial Times zei een hoge Egyptische functionaris tegen een Europese collega: “Wil je dat we 1 miljoen mensen meenemen? Nou, ik ga ze naar Europa sturen. Je geeft zoveel om de mensenrechten – nou, je neemt ze.”

De door Israël veroorzaakte holocaust in Gaza zouden een ernstig probleem kunnen worden voor Europa, nu honderdduizenden Palestijnen naar het zuiden vluchten.

Andere aangrenzende Arabische staten, waarvan er vele al een aanzienlijke Palestijnse vluchtelingenpopulatie hebben, zoals Jordanië, wijzen eveneens het opnemen van meer Palestijnse vluchtelingen af.

“Dat is een rode lijn”, zei koning Abdullah II, die over Jordanië regeert, tegen journalisten, “ik denk dat dit het plan is van bepaalde van de gebruikelijke verdachten om te proberen problemen ter plaatse te creëren.”

“Er zullen geen vluchtelingen zijn in Jordanië en geen vluchtelingen in Egypte”, zei hij.

Het nieuws komt op een moment dat president Joe Biden waarschuwt dat Israël de Gazastrook niet mag bezetten, wat ernstige obstakels zou opwerpen voor de vrijwel onvoorwaardelijke steun van de VS aan Israël. Biden zei tegen ‘60 Minutes’ dat het een ‘ernstige vergissing’ zou zijn. De Verenigde Naties hebben Israël er al van beschuldigd het internationaal recht te schenden met zijn bombardementen en de belegering van Gaza, waardoor voedsel, water en elektriciteit voor de 2,2 miljoen inwoners van Palestina zijn afgesloten.

Egypte wordt momenteel door westerse functionarissen aangespoord om Palestijnen toe te staan ​​de grens bij Rafah over te steken. Egypte zet zich echter terug en zijn diplomaten hebben verklaard dat het hulp zal verlenen, maar geen noemenswaardig aantal Palestijnen zal opnemen. Ten eerste bestaat er bezorgdheid dat Israël de vluchtelingen uit zijn land verdrijft om zich uit te breiden naar Gaza en te bezetten. Het land, dat met een economische crisis wordt geconfronteerd, vreest echter ook voor eventuele interne instabiliteit die een uittocht van Palestijnen zou kunnen veroorzaken naar een Egypte dat wordt gekenmerkt door een geschiedenis van politieke instabiliteit en terreuraanslagen.

Het verwachte grondoffensief van Israël heeft nog niet eens plaatsgevonden, maar de humanitaire situatie in Gaza is nu al rampzalig. Terwijl de aanval van Hamas op Israël leidde tot de dood van honderden mensen doordat Israël het leger terugtrok, heeft het aanhoudende bombardement in Gaza honderdduizenden mensen op de vlucht gedreven, 2.750 mensen gedood en meer dan 10.000 gewond. Gaza heeft een gebrek aan medische voorzieningen, elektriciteit en voldoende ziekenhuisbedden voor de constante stroom gewonden.

Israël heeft alle inwoners van Noord-Gaza bevolen zich te ontruimen en naar Zuid-Gaza te gaan. De Financial Times meldt dat Egypte er achterdochtig van is dat premier Benjamin Netanyahu hoopt hen uit te zetten naar Egypte, een bewering die de Israëlische regering ontkent.

De Egyptische staatsmedia hebben gezegd dat een dergelijke uitzetting van inwoners van Gaza ‘een einde zou maken aan de droom van een Palestijnse staat’ en Israël zou ontslaan van zijn juridische verantwoordelijkheden als ‘bezetter’.

Michael Wahid Hanna, analist bij de International Crisis Group, ging ook in op de angst voor een uittocht van Palestijnse vluchtelingen en zei: “Hoeveel en voor hoe lang? En zelfs als het om tijdelijke humanitaire bescherming gaat, zal er na het Israëlische offensief misschien niets meer zijn waar de Palestijnen naar terug kunnen keren. Of misschien laat Israël ze niet terugkeren.”

Volgens de Financial Times “merkte Hanna op dat eerdere Palestijnse ontheemdingen permanent waren geworden. Palestijnse vluchtelingen in Libanon en Jordanië hebben tientallen jaren in die landen doorgebracht zonder enig vooruitzicht op terugkeer naar hun dorpen en steden.”

Er zijn al 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in verschillende landen van het Midden-Oosten die tientallen jaren ver weg zijn geweest van hun dorpen die nu door Israël worden bezet.

Origineel artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *