Ons politiek systeem is verrot. Een nieuw politiek systeem dringt zich op. Of tenminste: dat is toch de illusie, want de essentie van het probleem is namelijk dat het ‘oude’ politiek systeem helemaal niét oud is, maar integendeel slechts modern.

De illusie van de Trias Politica is een product van de Verlichting, een stroming die ik categoriek verwerp, omdat die gebaseerd is op een onrealistisch mensbeeld. De mens is niet het rationele, maar het symbolische dier: wij kunnen niet leven zonder betekenis.

Wil een polis functioneren, dan moet het systeem dat die beheert in functie staan van het creëren van betekenis: zinvolle activiteit, voor de tijd dat we hier zijn. Wat ik voorstel is een transcendent politiek systeem: de triarchie.

Download mijn essay via de homepagina.

Geef een reactie