CALGARY, AB, 6 maart 2024 /CNW/ – Nanalysis Scientific Corp. (TSXV: NSCI) (de “ Vennootschap ” of “ Nanalysis Scientific “) kondigt met genoegen een best efforts prospectusvrij aanbod aan (het “ Aanbod “) van maximaal 11.111.111 eenheden (de “ Eenheden “) van de Vennootschap tegen een prijs van $ 0,45 per Eenheid (de “Uitgifteprijs”) voor een bruto-opbrengst van maximaal $ 5.000.000, krachtens de vrijstelling voor beursgenoteerde emittenten die beschikbaar is op grond van Deel 5A van National Instrument 45-106 – Prospectusvrijstellingen (de “ Uitgifteprijs”). 45 per Eenheid (de “ Uitgifteprijs “) voor een bruto-opbrengst van maximaal $ 5.000.000, krachtens de vrijstelling voor de financiering van beursgenoteerde emittenten die beschikbaar is onder Deel 5A van National Instrument 45-106 – Prospectusvrijstellingen (“ NI 45-106 “). Er is een aanbiedingsdocument met betrekking tot het Aanbod dat toegankelijk is via het profiel van de Vennootschap op www.sedarplus.ca en op www.nanalysis.com.  Potentiële beleggers dienen dit aanbiedingsdocument te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Elke Eenheid zal bestaan uit één gewoon aandeel van de Vennootschap (elk een “ Gewoon Aandeel “) en de helft van één warrant voor de aankoop van gewone aandelen van de Vennootschap (elke volledige warrant, een “ Warrant ” en samen de “ Warrants “). Elke Warrant zal uitoefenbaar zijn aan $0,65 gedurende een periode van 24 maanden volgend op de closing datum van het Aanbod, met dien verstande dat indien de volumegewogen gemiddelde handelsprijs van de Gewone Aandelen op de TSX Venture Exchange minstens $1,20 per Gewone Aandeel bedraagt gedurende een periode van tien opeenvolgende handelsdagen (de “ Triggering Event “), de vervaldatum van de Warrants door de Vennootschap kan worden vervroegd tot een datum die niet minder is dan 30 dagen na de laatste van de volgende twee: (i) de datum waarop kennisgeving van dergelijke versnelling wordt gedaan aan de Warranthouders; en (ii) de datum van de uitgifte van een persbericht waarin het plaatsvinden van de Triggering Event wordt bekendgemaakt.

Het Aanbod zal worden uitgevoerd door Echelon Wealth Partners Inc. (“ Echelon “) als co-lead agent en enige bookrunner naast Canaccord Genuity als co-lead, met een syndicaat van agenten, (samen met Echelon, de “ Agenten “), en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de goedkeuring van de regelgevende instanties voor effecten en de TSX Venture Exchange.

De Vennootschap zal tegelijkertijd ook een gelijktijdig bemiddeld “best efforts” prospectusvrij aanbod doen van Participaties van de Vennootschap, onder dezelfde voorwaarden als het Aanbod, voor een bruto-opbrengst van maximaal ongeveer $ 1.000.000 door middel van een onderhandse plaatsing.  De Participaties, met inbegrip van alle onderliggende effecten daarvan, zullen onderworpen zijn aan een wachtperiode van 4 maanden zoals uiteengezet in National Instrument 45-102 – Wederverkoop van Effecten (het “ Gelijktijdige Aanbod “).

De netto-opbrengst van het Aanbod en het Concurrent Offering zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de activiteiten van de Vennootschap op het gebied van beveiligingsdiensten, werkkapitaal, inclusief de terugbetaling van (een deel van) de operationele faciliteit van de Vennootschap, en algemene bedrijfsdoeleinden.

Het Aanbod en het Concurrent Aanbod zullen naar verwachting worden afgesloten op of rond 20 maart 2024, of op een andere datum die kan worden overeengekomen door de Vennootschap en de Agenten, en de voltooiing van het Aanbod en het Concurrent Aanbod is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontvangst van alle noodzakelijke goedkeuringen, waaronder de goedkeuring van de TSX Venture Exchange.

Bepaalde insiders van de Vennootschap kunnen deelnemen aan het Concurrent Aanbod. Een dergelijke deelname zou beschouwd worden als een transactie tussen verbonden partijen in de zin van Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“ MI 61-101 “). Verwacht wordt dat de transactie tussen verbonden partijen vrijgesteld zal zijn van de goedkeurings- en waarderingsvereisten voor minderheidsaandeelhouders krachtens de vrijstellingen in sectie 5.5(a) en 5.7(1)(a) van MI 61-101, aangezien noch de reële marktwaarde van de effecten die uitgegeven zullen worden in het kader van het Concurrent Aanbod, noch de vergoeding die betaald zal worden door de insiders, 25% van de marktkapitalisatie van de Vennootschap zal overschrijden.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop en de effecten zullen niet worden verkocht in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.  De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”), of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de U.S. Securities Act) tenzij geregistreerd onder de U.S. Securities Act en toepasselijke effectenwetgeving van staten of krachtens een vrijstelling van dergelijke registratievereisten.

Over Nanalysis Scientific Corp. (TSXV: NSCI , OTCQX: NSCIF, FRA: 1N1)

Nanalysis wordt verhandeld op de TSX Venture Exchange (TSXV) met tickersymbool ‘NSCI’, Over the Counter (OTC) met tickersymbool ‘NSCIF’ en op de beurs van Frankfurt (FRA) met symbool ‘1N1’.

Nanalysis heeft twee hoofdactiviteiten: Wetenschappelijke Apparatuur en Beveiligingsdiensten. Binnen de Scientific Equipment business is er wat het bedrijf noemt “MRI en NMR voor de industrie”. Het bedrijf ontwikkelt en produceert draagbare Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) spectrometers of analysers voor laboratorium- en industriële markten. De NMReady-60™ was de eerste draagbare NMR-spectrometer met alle functies in één compacte behuizing waarvoor geen vloeibaar helium of andere cryogenen nodig waren. Het bedrijf heeft dat eerste aanbod opgevolgd met nieuwe producten en heeft nog steeds een sterke innovatiepijplijn. In 2020 kondigde het bedrijf de lancering aan van zijn 100MHz apparaat, het krachtigste en meest geavanceerde compacte NMR-apparaat dat ooit op de markt is gebracht.

De apparaten van het bedrijf worden gebruikt in vele industrieën (olie en gas, chemie, mijnbouw, farma, biotech, geur- en smaakstoffen, landbouwchemicaliën, wetshandhaving, enzovoort) en in tal van onderzoekslaboratoria van overheden en universiteiten over de hele wereld. Het bedrijf blijft zelfstandig en samen met partners nieuwe wereldwijde marktkansen benutten.  Samen met zijn partners levert het bedrijf wereldwijd verkoop- en onderhoudsdiensten voor wetenschappelijke apparatuur.

In 2022 kreeg het bedrijf via haar dochteronderneming KPrime een vijfjarig contract van $160 miljoen met de Canadese overheid voor het leveren van onderhoudsdiensten voor apparatuur voor passagierscontrole op Canadese luchthavens.  Dit heeft geresulteerd in de uitbreiding van de Security Services activiteiten van het bedrijf.  Het bedrijf levert onderhoudsdiensten voor luchthavenbeveiligingsapparatuur aan de Canadese overheid in elke provincie en territorium van Canada.  Daarnaast levert het bedrijf installatie- en onderhoudsdiensten voor commerciële beveiligingsapparatuur aan diverse klanten in Noord-Amerika.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat bepaalde “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van dergelijke verklaringen onder de toepasselijke effectenwetgeving met betrekking tot: het gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod en het Concurrent Aanbod, goedkeuring van de regelgevende instanties voor het Aanbod en het Concurrent Aanbod, inclusief goedkeuring van de TSXV Venture Exchange, deelname van insiders aan het Concurrent Aanbod, de afsluitdatum van het Aanbod en het Concurrent Aanbod en andere zaken die bijkomend of incidenteel zijn ten opzichte van het voorgaande. Toekomstgerichte verklaringen worden vaak gekenmerkt door woorden als “anticipeert”, “plant”, “gaat door”, “verwacht”, “project”, “is van plan”, “gelooft”, “anticipeert”, “schat”, “kan”, “zal”, “potentieel”, “voorgesteld”, “gepositioneerd” en andere soortgelijke woorden, of verklaringen dat bepaalde gebeurtenissen of voorwaarden “kunnen” of “zullen” plaatsvinden. Deze uitspraken zijn slechts voorspellingen. Bij het trekken van conclusies of het maken van voorspellingen in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn verschillende aannames gehanteerd. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de meningen en schattingen van het management op de datum waarop de uitspraken worden gedaan en zijn onderhevig aan een verscheidenheid aan risico’s en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die voorspeld in de toekomstgerichte uitspraken. De onderneming is niet verplicht, en wijst uitdrukkelijk elke intentie of verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke wetgeving.

TSX Venture Exchange noch haar Regulation Services Provider aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit persbericht.

BRON Nanalysis Scientific Corp.

 

Geef een reactie