Beste abonnee,

In 1912 schreef Hilaire Belloc “The Servile State”, een boek dat achteraf een enorm voorspellende waarde bleek te hebben. Hij voorzag dat de staat, die zich toen reeds diepgaand met het economische leven bemoeide, alleen maar groter zou worden, en dat de macht de maatschappij zo zou gaan organiseren dat er uiteindelijk een samenleving van uiterst volgzame burgers zou ontstaan, die zonder veel nadenken zouden doen wat er centraal wordt gedicteerd.

Sinds de Corona-crisis denk ik dat éénieder moet toegeven dat dit inderdaad gebeurd is: zonder niet de minste weerstand (op een enkeling na) volgen de meesten nu slaafs de macht, alsof individuele rechten – met het recht op bewegingsvrijheid op kop – niet meer bestaan. Ook het vrije debat, normaal gezien de hoeksteen van een open samenleving, werd ei zo na onmogelijk gemaakt, en wel door een intrinsiek polariserende media, die er alles aan deed om kritische burgers meteen ook te brandmerken als slechte burgers. Met andere woorden: nog nooit was er zoveel angst om voor je mening uit te komen.

Dat moet stoppen. Ik zeg open en bloot nee aan de serviele mentaliteit die men in ons wil programmeren. Neen aan een media die meer propaganda is dan wat anders. Neen aan de angstzaaierij, de karaktermoorden, de polarisering. Wat ik wil is een samenleving die geregeerd wordt door een soevereine mentaliteit, waar de ontplooiing van elke mens een doel op zich is, ter meerdere eer en glorie van onze creator. Mijn missie, met andere woorden, is om u zo onafhankelijk mogelijk te maken: in de eerste plaats financieel, maar ook sociaal, psychologisch, spiritueel, en als het even kan zelfs juridisch.

Om die soevereiniteit te kunnen bereiken, echter, heb je in aanleg een veilige plek nodig. Een omgeving die je toelaat om te zeggen wat je denkt, zonder angst voor uitsluiting. In onze samenleving, die van bovenaf geregeerd wordt door angst, bestaat zo’n plek niet meer. Daarom heb ik met een aantal getrouwen besloten om die omgeving gewoonweg zelf te creëren. Op termijn wil ik www.safecapital.eu doen uitgroeien tot hét platform voor de bewuste belegger, die met zijn of haar kapitaal niet alleen winst wil maken, maar die winst ook in lijn wil zetten met mens en maatschappij.

In eerste instantie helpen we u dus louter met het veiligstellen van wat u al heeft, maar dat is niet het einde van het verhaal. Het échte goud, namelijk, ligt niet in de winkel, maar onder uw bewustzijnsgrens. “Il faut cultiver son jardin”, zei Voltaire, en hij had gelijk: de beste investering die u kan maken is in de groei van uw Zelf-kennis. Wat ik wil doen, via degelijke analyses van false flags en fake news, en het verwerken van de ontgoocheling die daarbij hoort, is u helpen een schacht te graven, langsheen de vele illusies die dit systeem u voorhoudt, richting het innerlijke goud: uw eigen creatieve potentieel.

Wie die schat kan aanboren, namelijk, hoeft nooit nog bang te zijn voor tekort, want die heeft zijn of haar natuurlijk monopolie gevonden, en is dus onvervangbaar. Je creëert letterlijk je eigen markt, en voegt zoveel moois aan de samenleving toe. En wat nog beter is: eens je in je creatieve kern staat, wil je geen macht meer. Het enige wat je wil is delen, en dat leidt naar een samenleving van overvloed voor iedereen. Met andere woorden: ik zie helder hoe de samenleving zou kunnen zijn, indien we net iets anders gaan beleggen, en in dit startdossier leg ik u uit hoe ik dat wil gaan realiseren.

Ondertussen blijf ik herhalen, tot het doordringt in het vakkundig gemanipuleerde bewustzijn van eenieder: Pecunia Centralis Delenda Est.

Uw goudzoeker van dienst,

Brecht Arnaert

Geef een reactie