Beste abonnee,

“Media” is een Latijns woord dat “midden” betekent. Wanneer iemand een verhaal “in media res” begint, dan doet ie een uitleg “midden in de zaak”, zonder voorgeschiedenis of gevolgen, vaak nogal nerveus en in het moment. Door terug- en vooruitblikken wordt het voorafgaande en het verdere verloop dan langzaam duidelijk. De tegenovergestelde vertelmethode heet ‘ab ovo’, vanaf het ei, vanaf de oorsprong. Zo leert ons toch de Ars Poetica van Horatius.

Media betekent dus midden, hetgeen meteen ook kristalhelder maakt wat de positie zou moeten zijn van kranten, radio en tv: precies in het midden tussen waar informatie wordt gegenereerd en waar die wordt geconsumeerd. De dienst die zij dus idealiter verzorgen is het dagelijks afleveren van een half-afgewerkt product, zoals een dagschotel in uw stamcafé: niet gewoon de rauwe informatie als ongekookte wortelen op je bord, maar ook niet de voorgekauwde pulp die we nu krijgen. Wat wij nu elke dag aan informatie binnen krijgen is ronduit toxisch – teveel vanuit één standpunt.

Doe dus wat Pater Daniël (85) adviseerde in zijn interview met Epoché: “Doe uw gazet weg, en maak van je tv een visbak”. Dat het meeste nieuws ondertussen online wordt gelezen en de meeste televisies flat screens zijn mogen we de man niet ten euvel duiden, want hij komt uit een andere tijd. Maar de essentie van wat hij zegt is waar: onze media zijn géén media meer, maar propaganda. Daar waar zij info zouden moeten verzamelen uit vele bronnen, dat vorm geven in een gegrond debat, en daarna die rijke delta van opinies loslaten op de burger, is alles nu herleid tot één perspectief: het hunne.

Vandaar: voor instellingen die ons niet langer informeren over de verschillende visies die er over een thema kunnen heersen, maar ons in tegendeel trachten te programmeren door het herhalen van één visie, keer op keer, moet een ander woord komen. Wat zij doen is propaganda, maar abusievelijk noemen we die instellingen nog steeds “media”. Laten we dat niet meer doen. Het is echt heel erg belangrijk dat we ze niet meer zien als de “tussenpartij”, maar gewoonweg als agenten in functie van één partij: van zij die onze mooie groene Aarde vanuit de coulissen besturen.

Na wat contemplatie over een gepaste nieuwe term schoot mij de volgende Spaanse kortzin te binnen: “Propaganda, cada dia”, wat staat voor: “Propaganda, elke dag”. Vat dat niet de essentie samen? Elke dag hetzelfde, tot je niet meer voor jezelf kan denken? Putin: slecht. Vaccin: veilig. Zelensky: held. Staat: veilig. Vrijheid: gevaarlijk. Constante, niet aflatende herhaling, tot je in een tunnel belandt, een vernauwing van je bewustzijn, waardoor je reacties volledig voorspelbaar worden. Precies wat de eigenaars van de staat willen. Niet toevallig, niet “par hazard”, maar bewust en doelgericht.

Spreek dus nooit meer van de mainstream media. Zij zijn niet eens media in de originele betekenis van het woord, en al helemaal niet de hoofdstroom. Ze zijn een zijstroom met een fout zelfbeeld. De grondstroom, dat bent u en ik, en elke mens die in staat is om de dagelijkse propaganda te doorprikken. En de beste manier om psychologische afstand te bewaren tegenover hun poging tot programmering, is die wandaad ook effectief te gaan benoemen. Met een nieuw woord. Hier mijn voorstel: noem de media niet langer media, maar prodia: propaganda cada dia. Fake media, die dagelijkse propaganda verspreidt.

Helpt u mij in het verspreiden van dit neologisme? Alleen zo verkrijgen we terug macht over onze eigen psyche. Ondertussen blijf ik herhalen, tot het ergens doordringt in het vakkundig gemanipuleerd bewustzijn van eenieder: Pecunia Centralis Delenda Est.

Beste groeten,

Brecht Arnaert

Geef een reactie