Internationale journalisten van alternatieve media onderzoeken het exacte proces van het ontwikkelen, testen en distribueren van de zogenaamde ‘vaccins’ tegen Covid-19.

Nu is er weer een doorbraak geweest die het officiële verhaal volledig verandert: het zogenaamde ‘Proces 2’, een onderzoek binnen het goedkeuringsonderzoek van Pfizer, was tot voor kort een goed bewaard geheim. Uit documenten blijkt dat de vaccins die over de hele wereld worden gedistribueerd, zijn vervaardigd met behulp van een andere, veel gevaarlijkere en problematischere productiemethode dan goedgekeurd. (The Daily Clout).

Proces 2 was de hele tijd verborgen in de klinische proef met het COVID-vaccin van Pfizer, en de bevindingen van de War Room/DailyClout-onderzoekers hierover zijn verbluffend. De Food and Drug Administration (FDA) wist dat de Proces 2-proefpersonen zeer hoge niveaus van bijwerkingen hadden, maar er is geen bewijs dat de instantie op basis van deze alarmerende bevindingen heeft gehandeld.

Dit Proces 2 ‘proces binnen een proces’ werd eerder dit jaar ontdekt in de tienduizenden Pfizer-documenten die door de FDA zijn vrijgegeven. De DailyClout-teams beoordeelden de getuigenissen van deskundigen van Josh Guetzkow, Ph.D.van de Hebreeuwse Universiteit, Tel Aviv, gebruikt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk, en begon te zoeken naar bewijsmateriaal van de ongeveer 250 proefpersonen die mogelijk hebben deelgenomen aan een experiment namens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Verdere rapportage door Dr. Guetzkow en Retsef Levi, in een British Medical Journal ( BMJ )Brief met snelle reactie aan de redacteur, benadrukte dat het gewijzigde klinische protocol van Pfizer (C4591001) in oktober 2020 verwijzingen bevatte naar processen 1 en 2, evenals naar een subset van onderzoeken (een onderzoek binnen een onderzoek) en dat er geen openbare rapportage van de resultaten beschikbaar was: “Het protocolwijziging stelt dat ‘elke partij van ‘Proces 2′-vervaardigd BNT162b2 zou worden toegediend aan ongeveer 250 deelnemers van 16 tot 55 jaar oud’ met vergelijkende immunogeniciteits- en veiligheidsanalyses uitgevoerd met 250 willekeurig geselecteerde ‘Proces 1’ batchontvangers. Voor zover ons bekend is er geen openbaar beschikbaar rapport over deze vergelijking van ‘Proces 1’- versus ‘Proces 2’-doses.”

De Eagle-eyed War Room/DailyClout-vrijwilliger, apotheker Erika Delph, merkte een anomalie op in de randomisatiecijfers die overeenkwamen met het aantal en de data van deze bijgevoegde ‘proef binnen een proef’. Ons datateam en medische experts analyseerden de gegevens. Wat ze ontdekten is schokkend: 502 proefpersonen namen deel aan een Pfizer COVID-19-vaccinsubonderzoek en kregen een medicijn dat besmet was met onaanvaardbaar hoge niveaus van DNA-plasmiden. Het kan verleidelijk zijn om dit als een ongeluk af te schrijven; uit de documentatieaantekeningen blijkt echter dat Pfizer wist dat zij 252 ongelukkige proefpersonen een heel andere injectie gaf dan waarvoor zij zich hadden aangemeld. Dit feit alleen al is in strijd met de Neurenberg Code (1947), die stelt dat het onwettig is om menselijke experimenten uit te voeren zonder volledige geïnformeerde toestemming.

Wat is proces 2, en waarom al die ophef?

De termen ‘Proces 1’ en ‘Proces 2’ werden door Pfizer genoemd in de verschillende iteraties van het klinische proefprotocol voor dit nieuwe geneesmiddelenplatform dat wereldwijd zou worden gebruikt. Het ‘proces’ verwijst naar de manier waarop het ‘vaccin’ werd vervaardigd.

Het oorspronkelijke productieproces van BNT162b2, het COVID-‘vaccin’ van Pfizer, voor de klinische proef, maakte gebruik van een messenger RNA-duplicatie (amplificatie) techniek die bekend staat als PCR (polymerasekettingreactie) – in wezen zoals een fotokopieerapparaat, waarbij het originele mRNA wordt vermenigvuldigd/klonen. Dit staat bekend als ‘Proces 1’.

Image1

Commercieel gezien is dit type proces duur en zou aanzienlijk moeten worden opgevoerd om doses voor de hele wereld te kunnen leveren. Bij de commerciële schaalvergroting van het product werd gebruik gemaakt van een beproefde manier van massaproductie met behulp van bijv. coli bacteriën. Deze massaproductietechniek is ‘Proces 2’. De netelige kwestie was dat ‘Proces 2’ een heel ander productieproces gebruikte dan dat gebruikt voor het product in de klinische proef (Proces 1), en dat de Emergency Use Authorization (EUA) voor het ‘vaccin’ werd verleend op basis van Proces 1. Bovendien was proces 2 niet in overeenstemming met Good Manufacturing Practice (GMP). Let op de nationale contracten met Pfizer uit Zuid-Afrika en Albanië die onder de FOIA vallen.

Onthullingen uit gensequencing van het restproduct in de flesjes geproduceerd met behulp van Proces 2 door Kevin McKernan, bevestigen de rapportage van andere groepen over de vaststelling dat er sprake is van duidelijke besmetting van het gemodificeerde mRNA met hoge niveaus van DNA-plasmidefragmenten.

Deze besmetting wordt toegeschreven aan het gebruik van e-coli tijdens de productie. Deze bacteriën worden van nature aangetroffen in menselijke darmbacteriën en zijn een regulier middel voor de massaproductie van mRNA-sequenties. Het benodigde gen wordt in een DNA-ring ingebracht en de bacterie repliceert deze plasmiden voortdurend.

DNA_Plasmid

De door dit proces geproduceerde plasmiden worden gezuiverd met behulp van enzymen (DNAase) en hebben een gereguleerde BOVENGRENS in het eindproduct vanwege de theoretische zorgen over de incorporatie van dit DNA in het menselijke gastheergenoom.

Ondanks dat het actieve ingrediënt in Proces 2 identiek was in vergelijking met Proces 1, had het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de mate van besmetting door DNA-plasmiden opgemerkt en was het bezorgd omdat dit ruim boven de eerder gepubliceerde veiligheidsniveaus lag. Het EMA was voldoende bezorgd om Pfizer en de FDA te vragen het nieuwe proces op te nemen aan het einde van de klinische proef met ongeveer 250 proefpersonen.

Wat hebben de War Room/DailyClout-vrijwilligers gevonden dat zich in het volle zicht verborgen hield?

We hebben een duidelijk cohort geïdentificeerd vanwege afwijkende randomisatiecijfers die anders geen zin hadden, vergeleken met de sequenties die tijdens het grootste deel van de klinische proef werden gebruikt. We hebben ook de afwijkende batchnummers geïdentificeerd die in Proces 2 ontwikkelde producten bevatten. Deze 502 proefpersonen werden getest op vier locaties in de Verenigde Staten, van wie er 250 fungeerden als placebo-proefpersonen en de andere 252 die het Process 2-product ontvingen. ( Bedankt aanOpenVAETvoor het verstrekken van gegevens aan de War Room/DailyClout-vrijwilligers om hun bevindingen over de 252 Proces 2-onderwerpen te valideren. )

Site_Vaccine_Category

Het product had een uniek leverancierslotnummer ‘EE8493Z‘, geïdentificeerd in het Pfizer Batch/Lot-inventarisdocument (https://www.phmpt.org/wp-content/uploads/2022/06/125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-patient-batches.pdf).

Het cohort werd ook gescheiden van de proefpersonen die proces 1 kregen, en ook van het niet-geblindeerde deel van het onderzoek nadat de EUA was toegekend en waar vrijwel de hele placebogroep uit het hoofdonderzoek het ‘vaccin’ ontving.

Process_1_2_Grafiek

Als je inzoomt op de gegevens van proces 2, is de scheiding tussen de onderwerpen beter te zien.

Process_1_2_Grafiek_1

Er was een significant verschil in het aantal ongewenste voorvallen in de Process 2-groep van proefpersonen, wat alarmbellen had moeten doen rinkelen bij de regelgevende instanties omdat het zoveel erger was dan de significante ongewenste voorvallen (AE’s) die in de meerderheid van de klinische onderzoeken werden gevonden.

All_Sites_Process_Placebo

All_Sites_Process_2_BNT162b2

Hoewel de bijwerkingen klein waren, is er zo’n groot verschil tussen de placebo- en de behandelingsarm, 65 versus 155 of 2,4 keer meer, dat verder onderzoek naar verwachting de oorzaak zou moeten vaststellen, aangezien het NIEUWE PROCES op het punt stond gebruikt te worden voor wereldwijde uitrol.

Hoe verhouden deze bevindingen zich tot de bevindingen die al zijn gevonden en gerapporteerd door Josh Guetzkow?

De rapportage vanuit Europa was gebaseerd op getuigenissen over een ‘emergency batch’, EJ0553, die werd gebruikt bij 11 proefpersonen op vier verschillende locaties dan die in de mini-klinische studie (locaties 1001, 1002, 1003 en 1007). In het Pfizer document met lotnummers heeft het product van proces 2 ook een ‘Z’-aanduiding die mogelijk gebruikt is om producten te identificeren die gemaakt zijn met het nieuwe proces. Voor de VS zou er geen buiten het land geproduceerd product gebruikt zijn, maar bewijs van de Australische regelgevende instantie, de Therapeutic Goods Administration (TGA) FOI 3659-document 4, getiteld “BNT162b2 (PF-07302048) Comparability Report for PPQ Drug Product Lots”, laat zien dat Lot EJ0553Z geproduceerd was in Puurs, België, en vrijgegeven werd als “noodvoorraad”.

Onze nieuwe bevindingen zijn gebaseerd op empirisch bewijs gevonden in dePfizer-documenten, reeds vrijgegeven.

Als gevolg hiervan hebben de verschillende bijwerkingenprofielen aangetoond dat het product uit proces 2 anders was dan het product uit proces 1. Met dat veiligheidssignaal had de FDA kennis moeten nemen en moeten vaststellen dat de klinische proef herhaald zou moeten worden, aangezien het een ander product is, met een ander veiligheidsprofiel.

Conclusies

Proces 2 had het onderwerp moeten zijn van een afzonderlijke klinische proef vanwege de veiligheidssignalen van het kleine aantal geteste proefpersonen aan het einde van de klinische proef voordat de EUA werd goedgekeurd. De gevonden besmetting met DNA-plasmidefragmenten was meerdere malen groter dan het maximum toegestaan ​​door de EMA.

Uit gegevens uit de Pfizer-documenten blijkt dat de 502 proefpersonen die aan de aanvullende studie binnen een studie deelnamen, allemaal een duidelijk veiligheidssignaal hadden vanwege de hogere bijwerkingen.

Het geteste en goedgekeurde proces is nooit publiekelijk uitgerold en aan de wereldbevolking gegeven. In plaats daarvan ontving het publiek alleen het met DNA-plasmide besmette Process 2-product.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *