Vorig jaar nam het aantal Amerikaanse bedrijven die hun schulden niet meer konden betalen fors toe. Het aantal bedrijven dat er niet in slaagde om de vereiste betalingen op hun schulden te voldoen bedroeg 153 voor 2023. Een stijging van 80% tegenover de 85 van het jaar daarvoor.

Volgens S&P Global Ratings kwam dit omdat bedrijven slechter bij kas zitten en omdat de rentetarieven hoger liggen. Buiten de “corona-piek” was dit het hoogste percentage wanbetalingen in zeven jaar. Een slecht teken voor de Amerikaanse economie.

Een groot deel van het totaal kwam van bedrijven met een lage rating die negatieve kasstromen, hoge schuldenlasten, en een zwakke kaspositie hadden, aldus S&P. Vanuit sectoraal oogpunt leidden consumentgerichte bedrijven – met name media en entertainment – de wanbetalingen.

S&P ziet moeilijke tijden in het verschiet voor het Amerikaanse bedrijfsleven, dat volgens de Federal Reserve een schuldenlast heeft van 13,7 biljoen dollar. De bedrijfsschulden zijn sinds 2020 met 18,3% gestegen, mede omdat bedrijven profiteerden van de zeer lage rentetarieven.

Voor dit jaar verwacht S&P wereldwijd een verdere afkaveling van de kredietwaardigheid, vooral aan de onderkant van de ratingschaal (rating B of lager) en verwachten ze dat de financieringskosten hoog zullen blijven ondanks het vooruitzicht van renteverlagingen.

Geef een reactie