Beste abonnee,

Heeft u ook het gevoel dat we met rasse schreden richting een totale dictatuur gaan?

Ik wel, en daarom heb ik besloten om de Safecapital Herfstmeeting 100 % te wijden aan onze grondrechten.

Hieronder vindt u alle informatie.

Brecht

Ik weet niet of u al op de hoogte bent, maar vanaf vrijdag 25 augustus 2023 gaat de “Digital Services Act” in, een stuk wetgeving dat de Europese Commissie zal toestaan om “desinformatie” legaal te gaan bestrijden.

Wat is desinformatie, zult u mij vragen? Want een tijdlang was het zogezegd “desinformatie” dat de COVID-injecties (zeg nooit “vaccins”, want dat zijn ze niet) je niet zouden beschermen tegen het (nog nooit geïsoleerde) “virus”.

Tot gisteren tenminste, want precies op dat punt kreeg Robert F. Kennedy gelijk voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, die de ultieme instantie van het land is: nee, dat is inderdaad niet bewezen.

Alle mensen die ontslagen werden uit de overheidsinstellingen omdat ze zich niet wilden vaccineren moeten daar dus opnieuw aan de slag kunnen, mét een uitbetaling van hun achterstallige loon.

Om u maar te zeggen: wat om politieke redenen op een gegeven moment kan gebrandmerkt worden als “desinformatie”, is het misschien helemaal niet. Maar ondertussen worden onze rechten wel vertrappeld.

De centrale vraag is: met welk recht? Waar haalt een instituut zoals de Europese Commissie zomaar het recht vandaan om te gaan bepalen wat “correcte” info is, of moeten we zeggen “politiek correcte” info?

Nou, zullen de voorstanders zeggen: dat recht is voortgevloeid uit het feit dat in 2007, in Lissabon, alle Europese landen een verdrag getekend hebben dat dit soort nationale macht aan de Europese Commissie heeft overgedragen.

Oké, antwoord ik dan, maar waarom denk je in de eerste plaats al dat de macht over onze individuele rechten “nationaal” zou moeten zijn? Moet er überhaupt al in termen van macht worden gedacht?

Nou, zullen de voorstanders van de staat zeggen: we hadden die macht over onszelf inderdaad bij onszelf kunnen laten, maar historisch hebben we die nu eenmaal afgegeven afgegeven aan de staat.

Oké, antwoord ik dan, maar waarom hebben we dat dan in de eerste plaats al gedaan? Waarom konden we niet gewoon die macht over onszelf bij onszelf laten, en ondertussen in vrede met anderen leven?

Nou, zullen voorstanders van de staat zeggen: omdat de mens nu eenmaal van nature verdorven is, en altijd macht over een ander zal proberen te verkrijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om die macht te delegeren. 

Dat klopt inderdaad als een bus. Niet dat de mens “van nature” verdorven is, voor alle duidelijkheid, maar wel dat het op basis van die mensvisie is dat de mens een stuk van de macht over zichzelf heeft afgegeven.

Die mensvisie, echter, is protestants. Jean-Jacques Rousseau, die woonde in de Calvinistische republiek van Genève (een ware dictatuur trouwens), schreef op basis van die mensvisie in 1762 een boek getiteld “Du Contrat Social”.

Hij was ervan overtuigd dat zonder een staat mensen elkaar inderdaad de duvel gingen aandoen, en het is op basis van die overtuiging dat wij een impliciet contract met elkaar afsluiten om een stuk van onze macht af te geven.

Nu vraag ik u, heel ernstig: heeft u ooit zo’n contract ondertekend? En sterker nog: gelooft u inderdaad ook dat zonder een staat mensen elkaar de duvel zouden aandoen? Met andere woorden: wat is uw mensbeeld?

Het mijne is in ieder geval niet dat van Rousseau. En het Calvinistische mensbeeld van Rousseau was ook zéker niet wat men in Europa geloofde over de ware aard van de mens, voor het protestantisme het licht zag.

Het omgekeerde is eerder waar. De Katholieke Kerk, bij monde van de Spaanse Scholastici (16de eeuw) hielden dat de grondslag van onze individuele rechten te vinden was in Genesis 1:27: God schiep ons naar zijn evenbeeld.

Of u nu gelovig bent of niet, doet er nu even niet toe. Feit is dat katholieke theologen de politieke vrijheid legitimeerden op basis van een simpel syllogisme, dat iedereen meteen kon begrijpen:

1) God is vrij
2) De mens is geschapen naar het evenbeeld van God
3) De mens is zodoende ook vrij

Nu kan u gaan zeggen: “Ja, maar! Als iedereen zomaar kan doen wat ‘ie wil, dan wordt het toch een strijd van allen tegen allen?” “Neen”, zouden de Spaanse Scholastici zeggen, “want God heeft ook morele geboden meegegeven.”

Met andere woorden: de vrijheid van de mens werd politiek gegarandeerd, en dit op basis van een aantal “bevrijdende beperkingen”. In hun ogen was het een foute moraliteit die tot een foute politiek leidt. Of nee: politiek tout court.

Want het bleef niet louter bij theorie. Doordat de Kerk volhield dat élke mens die rechten had, had geen enkel mens het recht op het met de voeten treden van de rechten van een ander. 

Met andere woorden: “mind your own business” is niet gewoon een moderne, Amerikaanse uitspraak, maar de grondslag van het gewoonterecht. Gebruik de talenten die God je gaf om zelfstandig door het leven te gaan. 

Natuurlijk slaagde niet iedereen daar even goed in. Er gebeurden morele fouten, vooral door mensen die hun talent nog niet ontdekt hadden, en dus op een soms zeer oneerlijke manier aan de bak probeerden te komen.

En naar wie gingen de gedupeerden, denkt u, om recht te halen? Eenvoudig toch: naar die lieden in de samenleving die in de feiten wél al gedemonstreerd hadden dat zij de besten waren in het toepassen van die morele code. 

De besten, daar bestaat een Grieks woord voor: “aristos”. In oorsprong was iemand dus aristocraat, niet omdat ‘ie een titel had, maar kreeg ‘ie een titel, van de mensen, omdat ze respect voor die persoon hadden. 

Zo is de laagste adellijke titel in Engeland nog steeds “Lord of the Manor”, wat niet meer dan “Heer des huizes” betekent. Maar toch was het een adellijke titel, omdat het managen van je eigen business een aristocratische houding vergt.

Hoe groter je business wordt, trouwens, hoe meer dat waar is, want dat zal van je vereisen dat je steeds beter met mensen kan omgaan, en hoe meer je dus recht moet spreken. Of tenminste kromme situaties moet vermijden.

Zelfs al heb je als ondernemer dus niet eens echt de intentie om aristocratisch te zijn, toch ligt in het voorzienig, rechtvaardig en economisch handelen de bron van een potentieel grotere nobiliteit. 

Samen met de teloorgang van de Katholieke Kerk – die begon in Engeland, door toedoen van Henry VIII – ging echter ook diens theologie en antropologie teloor, en vervolgens dus ook het gewoonterecht dat daarop gebaseerd was.

Daar waar in de 15de eeuw het nog steeds de lagere adel was die recht sprak in de Common Law courts, volgens de Rule of Law, was het in de 16de eeuw de “Court of the Chancery” van Henry VIII die stemde wat het wilde stemmen.

De uitleg nog veel langer maken, zou ons hier te ver leiden, maar daarom organiseer ik net een studiedag: op 23 september ga ik in Utrecht van naaldje tot draadje uitleggen hoe onze rechten historisch werden ondergesneeuwd.

Terwijl we namelijk denken vrij te zijn, is er niemand meer die onze rechten nog verdedigt. Er is nog “aristocratie”, maar geen echte. Het enige wat er nog is, is bourgeoisie, en daar kun je niks mee beginnen.

Wat ik dus wil doen, die dag, is jullie aantonen dat die rechten wel degelijk nog bestaan, omdat ze simpelweg eeuwig en onvervreemdbaar zijn. Ons recht op individuele zelfbeschikking is namelijk van goddelijke oorsprong.

Dat standpunt is niet gewoon eventjes een mening. Het is simpelweg de visie die men in heel Europa volgde, tot de Venetiaanse bankiers de Katholieke Kerk zowel van de binnenkant corrumpeerden, als van de buitenkant aanvielen.

Aan de binnenkant gebeurde dat door het stichten van de Jezuïeten, die nog steeds heel veel macht hebben (ik vertel hoe op de dag), en aan de buitenkant door het financiëren van dissidenten zoals Jean Cohen.

De reden? Vrij eenvoudig: de Katholieke Kerk verbood rente, en dat was een doorn in het oog van de Venetiaanse (lees: Fenicische) bankiers. Het beperkte hun macht, en van die beperkingen wilden ze af.

Maar goed. Ik zou blijven vertellen, en dat is nu niet de bedoeling. De bedoeling is om u aan te tonen dat het best wel interessant is om naar deze studiedag te komen. En dus, terug bij de les: de staat heeft geen rechten, enkel wetten.

De volgende vraag is natuurlijk hoe je die rechten terug opeist. En daar wringt het schoentje: geloven we nog in God? Of geloven we in de evolutietheorie, die zegt dat de mens afstamt van de aap?

Het zijn pertinente vragen, want ze bepalen je hele antropologie. Is het toeval dat Darwin een Calvinist (Anglicaan) was? Zijn vader een vrijmetselaar? Zijn moeder een Unitarian? Het is finaal theologie die je wereldbeeld bepaalt. 

Diep in het Darwinisme zit namelijk de premisse verscholen dat het leven een strijd is, en aangezien volgens die theorie de mens niet meer dan een dier onder de dieren is, neemt die ook gewoon deel aan die strijd.

Even goed had men Kropotkin kunnen volgen, die in zijn boek “Wederzijdse hulp in de evolutie” documenteerde hoe in het koude Siberië de dieren met elkaar samenwerken om aan voeding te komen.

De theorie van Kropotkin, die nog steeds evolutie aanhangt (en dat zou in mijn ogen zelfs kunnen binnen een Christelijke overtuiging, zie Teilhard de Chardin), stelt dat de evolutie net geleid heeft tot méér sociaal gedrag, niet minder.  

Waarom? Eenvoudig toch? Omdat het voordeliger is! Door arbeidsdeling is specialisatie mogelijk, en wie zich specialiseert is dan wel efficiënter, maar wordt door de feiten ook verplicht om socialer te zijn.

De producten van die specialisatie moet je namelijk wel aan de man kunnen brengen, en jij hebt ook de producten van de specialisatie van een ander nodig. Doe je dat door immoreel gedrag, dan wordt je uitgesloten.

Er zit dus een Zelf-voedende coöperatieve tendens in de evolutie, die finaal maar op één ding gestoeld is: ben je in staat om je eigen specialisatie te vinden, waardoor je ook je plaats in de samenleving vindt? 

Maar goed, dat blijft allemaal theorie. Daarom gaat de derde sessie van de dag geen ex cathedra presentatie meer van mijn hand zijn, maar een workshop rond de vraag:

Welk onrecht laat jij nog toe in je persoonlijke leven?

Confronterend? Zeker. Maar wat voor zin heeft het dat we ons autonoom zouden verklaren tegenover de staat, als je nog niet eens 100 procent recht in je schoenen kan staan in je persoonlijke leven? 

Sterker nog: het cruciale inzicht is dat de staat net bestaat omdat jij nog niet tot volledige volwassenheid bent gekomen. Er zijn nog teveel contradicties die je leven beheersen, en die je liever in de schaduw laat. 

Die schaduw aan het licht brengen, is je staat van bewustzijn verhogen, wat als direct gevolg heeft dat je ook de macht van de staat verlaagt. Want wie voor de volle 100 % in zijn kern staat, staat ook voor de volle 100 % in zijn recht. 

Dat gaan we dus met elkaar bespreken, en betrekken op ons persoonlijke leven. In kleine groepjes, van maximaal vijf man. Iedereen deelt wat ‘ie wil delen, maar ik ben er zeker van dat dit zinvolle gesprekken zullen zijn.

Daarna gaan we de Grote Pauze in. Zoals u weet duurt die traditioneel een vol uur, om u op die manier maximaal de mogelijkheid te geven om uw contacten met andere leden te verdiepen.

Het mag daarbij gerust gaan over de portfolio en het financiële, maar iets zegt me dat u ondertussen ook zo veel andere indrukken zult hebben dat u die zal willen delen met anderen. 

Welnu, dat sluit perfect aan bij het vierde deel van de dag, dat zal gaan over hoe wij ons in de toekomst gaan organiseren. En het is niet zonder enige fierheid dat ik bij deze een primeur kan meedelen.

Met het team zijn we namelijk al maanden bezig om ons eigen sociaal platform op te zetten, wat het mogelijk moet maken om ook buiten de studiedagen blijvend een gemeenschap te vormen.

We noemen het voorlopig simpelweg “Het Platform”, en hoewel er nog flink wat werk aan de winkel is, denk ik op de Safecapital Herfstmeeting toch al een eerste demo te kunnen geven.

 

Op het platform zal je zowat alles kunnen wat je ook gewoon op Facebook kan. Je zal je eigen ‘muur’ hebben, zelf mensen kunnen toevoegen, kunnen lid worden van groepen, chatten, enz. 

Maar dat is slechts de infrastructuur. Waar het mij over gaat: de inhoud, en hoe we die cureren. Want het kan niet de bedoeling zijn dat zo’n platform een wirwar wordt van allerhande meningen. Neen, er moet structuur in zitten. 

Daarom zal ik de tijd nemen om samen met jullie die structuur te doorlopen. We gaan namelijk werken met verticale lagen van abstractie, gaande van economie (N1), over recht (N2), naar ethiek (N3), cultuur (N4) en spiritualiteit (N5).

Daarnaast wil ik ook horizontaal gaan werken, in die zin dat we ondertussen met maar liefst 1148 leden zijn, van over de hele Lage Landen. Mijn bedoeling is dat er zich op spontane basis lokale Safecapital-groepjes beginnen te vormen.

Waarom? Simpel: om kennis met elkaar te delen. De één is bezig met preppen. De ander met goud. Nog iemand anders met biologisch tuinieren. Elk heeft zijn thema’s, sterktes, zaken die hij of zij opvolgt. 

Dat is een enorm potentieel, en het gaat erover dat maximaal aan te boren. Het platform dient dus eigenlijk in de eerste plaats om offline ontmoetingen te kunnen organiseren, zonder dat jullie mij daarvoor nodig hebben.

Ik zeg niet dat er niet een beetje sturing van mij zal komen. Zo wil ik niet dat die groepen commerciële doeleinden gaan nastreven. Dat mag, in de marge, maar het hoofddoel is en blijft om elkaar te versterken. 

Want geloof me vrij: er komen héél moeilijke tijden aan. En dan voelt het best wel comfortabel om over een netwerk van gelijkgezinde mensen te kunnen beschikken. Holisme. Autonomie. Loyauteit. Dat zijn onze waarden. 

Een mooi voorbeeld van zo’n groepje ziet u in de foto hieronder. Via via hoorden deze mensen dat ze allemaal lid waren van Safecapital, en op 24 maart 2023 kreeg onze redactie onderstaande vrolijke foto door. 

Voilà, daarover gaat het: verbinden! Tussen de 7 mensen die daar aanwezig waren, bestaan namelijk 21 mogelijke connecties. En het is in de interactie tussen al die verschillende standpunten dat ons netwerk sterker wordt.

Kom dus zeker naar de studiedag in Utrecht. U zal het zich niet beklagen. Want nog voor we ons recht als vrije mannen en vrouwen kunnen opeisen, volgens Genesis 1:27, moeten we eerst spiritueel sterker worden.

En dat is, zoals u zelf zal kunnen ervaren in de derde sessie van de dag, vooral een sociaal proces. Want zouden we biologisch dan wel dieren zijn (Darwin), dan zijn we vooral ook sociale dieren (Kropotkin), die spiritueel groeien door elkaar te helpen.

Dat is mijn doelstelling met het Safecapital Platform. Ik zal er alles aan doen om daarvan een succes te maken. Maar ik kan dit niet alleen. Dit kan enkel als er genoeg mensen bereid zijn om er tijd en energie in te steken. 

Dus: kan ik op u rekenen? Ik voel van wel. Ik vertrouw erop. Ik zie nu al een lappendeken van lokale groepjes voor mijn geestesoog die elkaar wederzijds ondersteunen. Of nog: hoe een samenleving normaal écht werkt.

Reserveer daarom vandaag nog uw plaats. We zijn ondertussen al met 122, en in totaal zijn er dit keer 250 plaatsen, maar toch: het is maar vier weken meer, en eenmaal mensen besluiten om te komen, dan gaat het snel.

Rest er mij vervolgens enkel nog om u een PRACHTIGE dag te wensen!

Beste groeten,

Brecht Arnaert

PS1: De prijzen zijn bekend: 369 EUR voor niet-abonnees, 289 EUR voor abonnees die nog nooit naar een studiedag zijn gekomen, en 249 EUR voor LOYALS. Dat zijn mensen die tenminste één van de twee laatste keren zijn langsgekomen.

PS2: Als u al lid bent, zorg dan zeker dat u eerst ingelogd ben voor u een ticket koopt. Op die manier wordt de korting waar u recht op hebt automatisch toegekend. Wie nog geen lid is, kan dat in orde brengen via deze link.

PS3: Wie gewoon cash aan de deur wil betalen, die vult de code HERFSTCASH in. Dan valt de prijs bij het boeken op 0 EUR, en dan herinneren wij u er kort op voorhand gewoon even aan om dat geld de dag zelf mee te brengen.

PS4: Wie niet fysiek kan komen, maar de dag toch live wil meevolgen, die kan een ticket nemen op de livestream. Dat kost 99 EUR voor niet-abonnees, en slechts 49 EUR voor wie ingelogd is als abonnee.

PS5: Wil u een kamer boeken in het Van der Valk, dan kan dat tegen korting door de code Safecapital23Herfst in te vullen op deze link. Opgepast: de boeking staat standaard ingesteld op de nacht van vrijdag 22 september op zaterdag 23 september.

Geef een reactie