Op vrijdag 25 augustus 2023 ging de Europese Richtlijn ter Bestrijding van Desinformatie in voege, wat aan de sociale media nu de officiële opdracht geeft om meningen die niet passen in het politieke discours actief te gaan censureren.

Daarmee is de Europese Unie officieel een dictatuur geworden, en dit jaar is de Safecapital Herfstmeeting, 23 september te Utrecht, dan ook exclusief gewijd aan de grondslag van ons recht als vrije man of vrouw.

De studiedag zal verlopen in vijf presentaties, te beginnen met een presentatie over de essentie : waar komt ons recht als vrije man of vrouw vandaan? Hebben we rechten omdat anderen daar ooit toe besloten hebben? Of ligt het recht inherent in ons?

De vraag stellen is ze beantwoorden: het recht ligt inherent in onze diepste, binnenste kern, en dat is dan meteen ook de reden waarom we geen recht-en in één of ander meervoud hebben, maar van nature recht in het enkelvoud ZIJN.

Tenminste: als we dat ook effectief belichamen in ons juridisch handelen. En daar begint meteen al de complexiteit van het debat: wat betekent dat dan, “recht ZIJN”? Rechtvaardig handelen? Nou nee, niet meteen. Dat komt later.

Eerst moet men namelijk recht in lijn staan met zichzelf. Sterker nog: de concepten RECHT en ZELF zijn exacte synoniemen. Wie 100 % in lijn staat met zijn goddelijke essentie, hééft niet gewoon rechten, maar die IS het recht.

Mocht dit associaties bij u oproepen zoals “Ja maar, men mag het recht toch niet in eigen handen nemen”, begrijp dan dat dit deel uitmaakt van de programmering die de eigenaars van dit legale systeem in uw psyche hebben aangebracht.

De Wet van de Natuur, namelijk, VEREIST dat u het recht in eigen handen neemt, en zo niet, dan zal de natuur gewoon doen wat ze altijd doet: datgene wat zich niet schikt naar haar wet gaat eerst lijden onder die desoriëntatie, en gaat finaal ook verdwijnen.

Die wet is heel erg éénvoudig: leef voor je zelf en je gaat eraan kapot. Leef voor de ander, en het leven zal onophoudelijk door jou stromen. Je recht, paradoxaal genoeg, is dus meteen ook je goddelijke plicht: niet leven voor je Zelf-beeld of ego, maar voor het Zelf … zelf.

Is dit Chinees voor u, dan ontbreekt het u voorlopig aan de nodige woordenschat en inzichten om dit niet enkel intellectueel te begrijpen en emotioneel te aanvaarden, maar ook effectief te gaan doorleven in de ogenschijnlijk benarde juridische situaties waarin men zich kan bevinden.

Die situaties, namelijk, zijn alleen ogenschijnlijk benard, omdat ze enkel van toepassing zijn op wie zich niet identificeert met het Zelf, maar met de legale fictie die de eigenaars van dit juridische systeem voor ons gecreëerd hebben.

Dat legale masker, of PERSONA in het Latijn, is een realiteit dat enkel op papier bestaat, maar door jarenlange programmering via onderwijs, media en cultuur, zijn wij als vrije mannen en vrouwen gaan geloven dat wij dat masker ZIJN.

Dat psychologische fenomeen heeft een naam: identificatie. Als je maar vaak genoeg zegt tegen iemand dat ie dom is, dan gaat ie het op een gegeven moment ook geloven. Niet omdat dat zo is, maar omdat hij zich identificeert met die constante projectie.

Hetzelfde is ook met ons gebeurd. Als de politieman vraagt: “Kunt u zich identificeren?”, dan halen we zonder nadenken onze identiteitskaart boven. We staan er gewoonweg niet meer bij stil dat wij ons niet langer vereenzelvigen met ons Zelf, maar met onze persoon.

We staan er dus niet meer bij stil dat het legale spel eigenlijk niet meer dan een toneelspel is, en dat de eigenaars van het juridische systeem een heel specifieke ethiek hanteren voor wie de fout maakt zich te vereenzelvigen met zijn persona.

Doe je dat, dan nemen zij aan dat je blijkbaar je goddelijke essentie als mens nog niet eens kent, en tja, wie zijn zij dan om je te gaan vertellen dat je voor je Zelf moet gaan opstaan? Dit is een diabolische manier van kijken, maar wel één die consistent is.

Dat maakt dat er een uitweg is uit dit systeem, en wel één die zonder geweld of drama moet verlopen. Sterker nog: elke vorm van drama komt erop neer dat je “in persoon” gaat, en dus je je dus ook impliciet inschrijft in de legale code die zij hebben gedefinieerd.

Om hun ethiek goed te kunnen kaderen, heb ik alles in vier presentaties uitgewerkt. Eerst duiken we de theologie in, want wie niet begrijpt dat de eigenaars van het systeem het als hun goddelijke plicht zien om ‘ons de duvel aan te doen’, die staat nergens.

Het verhaal begint in Madrigal de las Altas Torres, een klein dorpje in Spanje, waar in 1451 één van de belangrijkste vrouwen geboren wordt die Europa ooit gezien heeft, en door wiens leven ik ga illustreren wat “recht belichamen” betekent.

Vervolgens gaan we naar Engeland, alwaar het natuurrecht al sinds Koning Alfred The Great een sterke traditie had, maar onder invloed van de Venetiaanse bankiers stilaan verduisterd werd. Daar, in 1535, gebeurde iets waar we vandaag nog de gevolgen van dragen.

Beide verhalen, echter, dienen louter als context om te komen tot de essentie van waar de dag over gaat: hoe kunnen we hier en nu, in de dagdagelijkse concrete praktijk, het recht weer gaan belichamen? Wat zeg je, en wat zeg je niet?

Want daar komt het op aan: RECHT spreken. Niet het kromme legalees spreken dat men u al van kindsbeen af heeft ingelepeld, maar recht vanuit de Waarheid spreken, wat neerkomt op recht vanuit je essentie in staat zijn om de taal van de legale code te doorzien.

Die legale realiteit doorzien, echter, kan enkel als je je Zelf kent, en als je het verschil begrijpt tussen Waarheid (met grote -W) en werkelijkheid (met kleine -w). De legale werk-e-lijk-heid is iets dat wel werkt (vooral voor uw eigenaars) maar daarom nog niet waar of rechtvaardig is.

Nog steeds te theoretisch? Dan maak ik het heel praktisch. Na deze studiedag zal u weten:

1. Wie u werkelijk bent, en waarmee u zich
dus vooral NIET moet identificeren;

2. Hoe u vanuit die ware identiteit een impliciete
juridische aanname rechtsgeldig kan stuiten;

3. Hoe u daarna uw eigen wet kan stellen,
zolang die in lijn staat met de Natuurwet;

4. Hoe u politie-agenten vriendelijk op de hoogte
kan stellen van de limieten van hun jurisdictie;

5. Hoe u een rechter de opdracht kan geven om
uw recht, indien geschonden, te herstellen.

De dag wordt afgesloten met een nabeschouwing van Henk vdf Fransen, die zijn autonomie al in woord en daad beleeft, en aan wiens spirituele autoriteit wij een voorbeeld mogen nemen. En van nature gaan we daarna ook in gesprek met elkaar.

Deze studiedag gaat door in het Van der Valk Hotel te Utrecht. Tickets kosten 369 EUR, en kunt u bekomen via deze link. Op heden zijn er 127 mensen ingeschreven, en er is plaats voor 150 man, dus indien u snel bent kan u er nog bij.

Voor wie de verplaatsing niet wil maken, en de dag liever volgt vanuit de luie zetel, is er nu ook de livestream. Die kost 99 EUR en geeft u ook toegang tot de video’s achteraf. Dat is handig om de enorme hoeveelheid info nog eens rustig tot u te kunnen nemen.

Rest er mij te zeggen dat ik enorm uitkijk naar deze dag. Naar mijn aanvoelen is het de belangrijkste studiedag die ik ooit georganiseerd heb, want finaal, na al die jaren zoeken in de economie, psychologie, antropologie en theologie, komt alles samen in één concept: RECHT.

Recht denken, recht spreken, recht handelen, en finaal ook recht belichamen. Leren we dat weer doen, dan moet niemand nog bang zijn: niet voor ziekte (maar dat wisten we al), niet voor verplichte vaccinatie, en ook niet voor de macht van het systeem.

Leven in vrijheid, én verantwoordelijkheid, dat is niet enkel ons natuurlijk recht, maar ook onze natuurlijke plicht. En samen met onze 1200 leden gaan we dit realiteit maken in de Lage Landen. Niet meteen, want het vergt heel wat eliminatie-werk, maar finaal komt het ervan.

Wat u ook doet: zorg dat u erbij bent. Fysiek aanwezig zijn is steeds het beste, want dan leert u ook onze leden kennen, die stuk voor stuk fantastische mensen zijn. Maar lukt dat niet, bestel dan tenminste de livestream, zodat u op de hoogte bent.

Ik wens u verder nog een PRACHTIGE dag

Brecht vdf Arnaert

PS: Als u een kortingscode op de kop heeft kunnen tikken, vergeet die dan niet in te vullen bij het aankopen van het ticket. Indien u daarbij problemen ondervindt, stuur dan even een mailtje naar support@safecapital.eu, en u krijgt van ons zo snel mogelijk respons.

Geef een reactie