Wanneer we de prestaties van de S&P 500 index, een belangrijke indicator van de Amerikaanse aandelenmarkten, afmeten tegen de expansie van de balans van de Federal Reserve (Fed) sinds de financiële crisis van 2008, komt een intrigerend beeld naar voren. Door de indexering van de S&P 500 prestaties aan de toename van de geldhoeveelheid, die sterk is toegenomen door de praktijken van de Fed, blijkt dat er, na correctie voor deze monetaire inflatie, eigenlijk geen echte groei in aandelenprijzen heeft plaatsgevonden. Alle zichtbare stijging in de aandelenmarkt kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de invloed van de geldverruimingsprogramma’s, ook wel bekend als quantitative easing (QE).

De correlatie tussen de acties van quantitative easing door de centrale banken en de prijzen van aandelenindexen benadert een bijna perfecte een-op-een relatie, met een correlatiecoëfficiënt dicht bij 1. Dit duidt op een sterke afhankelijkheid van de aandelenmarkten van de monetaire stimulansen. Wanneer de Fed geld bijdrukt, wordt dit geld door de structuur van hun Open Markt Operaties primair geïnjecteerd in de Treasury-markten. Deze instroom van kapitaal vindt vervolgens zijn weg naar andere delen van de financiële markten, inclusief aandelen en derivaten.

Dit mechanisme heeft gediend om voornamelijk de vermogende investeerders van financiële assets te bevoordelen. Deze groep bestaat uit financiële instellingen en de rijke elite, die reeds een substantieel deel van de aandelenmarkt bezitten. Het resultaat is een economisch landschap waarin de welvaartstoename onevenredig ten goede komt aan degenen die al rijk zijn, wat bijdraagt aan een groeiende vermogensongelijkheid.

De substantiële stijging van de aandelenmarkt, die sinds de financiële crisis van 2008 wordt waargenomen, kan daarom worden gezien als grotendeels een illusie. Deze illusie is gecreëerd en onderhouden door het beleid van de Federal Reserve, waarbij continue geldverruiming de marktprijzen kunstmatig opdrijft.

Dit onderstreept een belangrijk economisch principe: in de complexe en soms ondoorzichtige wereld van finance, zijn veel zaken niet direct wat ze lijken.

In het groter geheel, worden we voor de gek gehouden. Tijd om wakker te worden.

Bitcoin daarentegen, is de 2de chart en toont aan dat het wel degelijk een hedge is tegen valuta devaluatie.

Dit is Goudprijs afgezet tegen de balans van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed)

2008 heeft het financiële systeem op zoveel manieren voorgoed veranderd.

Hoe dieper je gaat, hoe meer je je realiseert dat dit niet alleen een huizencrisis was. Het hele eurodollarsysteem en schaduwbanksysteem stortte in.

Nu zijn markten een complete illusie, een bedrog.

Bitcoin daarentegen….

Een reactie op “IS INVESTEREN EEN ILLUSIE?

Geef een reactie