Beste,

Van zondag 8 november tot zondag 6 december 2020 – temidden een groeiende hysterie rond een virus dat niet bestond – verzorgde ik een online seminarie onder de titel “Gezondheid, een andere hypothese”. Hier namen bijna 300 mensen betalend aan deel. Met hun toestemming publiceer ik al die video’s nu gratis:

0. Dit is de inleiding tot die thematiek. Hou er rekening mee dat ik géén dokter ben, en ik hier dus gewoon een hypothese formuleer. Maar ik denk wel dat deze theorie over ziekte véél meer fenomenen verklaart dan de huidige virus-theorie.

GEAH O – Brecht Arnaert: “Enkele bedenkingen over het thema gezondheid” (Dogwalk) – 1:00 uur

1. Op zondag 8 november 2020 ging de eerste Aflevering door van het seminarie “Gezondheid, een andere hypothese”. In deze sessie wordt de vraag behandeld: “Wat is de definitie van gezondheid”, en het korte antwoord is dat een definitie onmogelijk is, omdat gezondheid een transcendentale notie is.

Eerst wordt uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld, daarna wordt Zelf-heling als universeel principe toegelicht, en finaal wordt aangetoond dat indien niet vertrokken wordt van de holistische visie op gezondheid, de medische wetenschap eindigt in contradictie en absurditeit.

GEAH I – Brecht Arnaert: “Wat is de definitie van gezondheid?” (Lezing) – 1:22 uur

GEAH I – Brecht Arnaert: “Wat is de definitie van gezondheid?” (Vragen) – 0:23 min

2. Op zondag 15 november 2020 ging de tweede aflevering door van het seminarie “Gezondheid, een andere hypothese”. In deze sessie wordt de vraag behandeld: “Wat is de functie van ziekte”, en het korte antwoord is dat wat wij “ziekte” noemen eigenlijk de tweede fase is van een schokverwerkingsproces.

Afhankelijk van de weefselsoort waaruit een orgaan is opgebouwd zullen de symptomen in deze tweede fase anders zijn, maar steeds dienen onze ‘ziekte’-symptomen om specifieke, lichaamseigen bacteriën te activeren die onze weefsels terug in hun oorspronkelijke toestand herstellen, nadat een schok is verwerkt.

Eerst wordt een uitstap gemaakt naar de embryologie, om zo de drie weefsellagen te kunnen situeren. Daarna worden de twee fases van elk schokverwerkingsproces besproken (koude fase & warme fase) en daarna wordt het concept “ziekte” zelf onder de loep genomen: wat wij nu nog zien als ziekte, is eigenlijk al de genezing.

GEAH II – Brecht Arnaert: “Wat is de functie van ziekte?”(Lezing) – 1:21 uur
GEAH II – Brecht Arnaert: “Wat is de functie van ziekte?” (Vragen) – 0:48 min

3. Op zondag 22 november 2022 ging de derde aflevering door van het seminarie “Gezondheid, een andere hypothese”. In deze sessie wordt de vraag behandeld: “Hoe verklaren we “besmettelijke” ziektes”, en het korte antwoord is dat wat wij “besmettelijk” noemen het in wezen niet is.

GEAH III – Brecht Arnaert: “Hoe verklaren we besmettelijke ziektes?” (Lezing) – 1:40 uur
GEAH III – Brecht Arnaert: “Hoe verklaren we besmettelijke ziektes?” (Vragen) – 0:50 min

4. Op zondag 29 november 2020 ging de vierde Aflevering door van het seminarie “Gezondheid, een andere hypothese”. In deze sessie wordt de vraag behandeld: “Waar ging de wetenschap in de fout”, en het korte antwoord is toen in de 19de eeuw een dualistische visie zich meester ging maken van de wetenschap, waardoor ziekte werd gezien als iets dat veroorzaakt werd door externe pathogenen.

Eerst wordt uitgelegd hoe de infectie-theorie een onbewezen hypothese is, en daarna hoe de virus-theorie een moderne variant is op de originele, bacteriële infectie-theorie. Tenslotte wordt ook aangetoond dat de virologie, als geheel, een pseudo-wetenschap is: virussen zijn nog nooit geïsoleerd, laat staan gedetermineerd. Hun “genoom” is het product van een consensusproces waar geen enkele grond in de realiteit voor bestaat.

GEAH IV – Brecht Arnaert: “Waar ging de wetenschap in de fout?” (Lezing) – 1:53 uur
GEAH IV – Brecht Arnaert: “Waar ging de wetenschap in de fout?” (Vragen) – 0:56 min

5. Op zondag 6 december 2020 ging de vijfde en laatste Aflevering door van het seminarie “Gezondheid, een andere hypothese”. In deze sessie wordt de vraag behandeld: “Hoe kunnen we ziekte voorkomen”, en het korte antwoord is door ons op voorhand al in te enten, niet met één of ander vaccin, maar met een degelijke levensfilosofie die de meeste biologische schokken ex ante al kan voorkomen.

GEAH V – Brecht Arnaert: “Hoe kunnen we ziekte voorkomen?” (Lezing) – 2:06 uur
GEAH V – Brecht Arnaert: “Hoe kunnen we ziekte voorkomen?” (Vragen) – 0:36 min

In totaal 12 uur en 55 minuten studiemateriaal.

Doe er uw voordeel mee.

Beste groeten,

Brecht Arnaert

Geef een reactie